christoffer-engstrom-1ouGlRChSbY-unsplash

Aanpassingen in portefeuilles en plan van aanpak

vrijdag 3 april 2020

Door: Guido van Hattem

Wilt u weten of en hoe wij wijzigingen doorvoeren in de portefeuilles? Hoewel een oude beurswijsheid zegt ‘als je geschoren wordt, moet je stil zitten’, hebben wij vanaf 12 maart en de dagen hierna, een aantal transacties in de portefeuilles doorgevoerd. Deze houden verband met onze keuze om de assetclass aandelen op te hogen naar een neutrale weging. We zagen namelijk zeker kansen voor een herstelbeweging na de enorme dalingen op de aandelenmarkten.

aex

Als gevolg daarvan hebben we aandelen bijgekocht middels een wereldwijd beleggende ETF: iShares MSCI World UCITS ETF. Dit is gefinancierd door kortlopende Staatsobligaties, die hun waarde goed hebben behouden, te verkopen. We hebben gekozen voor deze ETF’s omdat deze gemakkelijk, flexibel en snel zijn te kopen en verkopen. Als de herstelbeweging doorzet zullen we vervolgens de bijgekochte positie ook weer verkopen. Wat ons betreft is het namelijk te vroeg voor een (fors) overwogen positie in aandelen.

Een aantal fondsen in onze portefeuilles zijn flink in waarde gedaald als gevolg van de correctie. De komende periode zullen we gebruiken om portefeuilles te herbalanceren. Hiermee bedoelen we dat we portefeuilles terug in lijn brengen met de gewenste procentuele weging.

Deel dit bericht via

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.