MV--20210709-0212_0214_HR

Over ons

Waarom vertrouwen het belangrijkste ingrediënt is van groei

Centrale banken die interveniëren op de kapitaalmarkten. Overheden die stimuleringsprogramma's optuigen om de economie te ondersteunen. Stijgende beurzen tijdens een diepe economische crisis. Een economische machtsverschuiving van West naar Oost.
Zo maar een greep uit de gebeurtenissen van de afgelopen tijd.

Hoewel uw dagelijks leven zich weliswaar op een kleiner speelveld afspeelt, wordt uw vermogen wél beïnvloed door de ontwikkelingen op het wereldtoneel.

‘Verkopen!’
Wat is dan wijsheid? Is het tijd voor actie of juist níet? Beleggen en emoties; ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dalende koersen zorgen soms voor bezorgde telefoontjes: ‘Moeten wij niet verkopen?’, klinkt het vaak aan de andere kant van de lijn. ‘Nee, juist niet!’, is onze reactie dan. ‘Sterker nog, wij overwegen te gaan aankopen.’

Beleggen zonder slapeloze nachten

Het is onze verantwoordelijkheid om uw beleggingsportefeuille op een rationele, onderbouwde manier te beheren en te laten groeien. Beleggen op een manier waarbij u zich comfortabel voelt en waar u goed van slaapt.

Beleggen is pure ratio

Als vermogensbeheerders halen wij de emotie uit het beleggingsproces. Wij volgen de ontwikkelingen op de financiële markten puur rationeel. Feiten combineren wij met onze kennis en vooral ervaring die wij in de afgelopen 20 jaar hebben opgebouwd. Ons devies is: ‘Je bent pas een goede adviseur als je een paar crisissen hebt meegemaakt.’ Wij hebben er al een paar achter de rug. De Azië-crisis, de dot.com bubbel en de bankencrisis om er maar een paar te noemen.

Dat wij ons hoofd koel houden, bewijzen de cijfers.

Risico lopen met je vermogen?

Mooie rendementen zijn te realiseren als je écht weet waar je klant naartoe wil en waar hij vandaan komt. Daarom willen wij u goed leren kennen. Willen wij weten wat uw doelen en dromen zijn. Hoeveel en óf u risico durft te lopen. En waar u nu staat. Binnen die kaders stellen wij een portefeuille samen waarmee u op een verantwoorde manier uw (financiële) doelen haalt.

Hard werken moet zich uitbetalen

Vijf door de wol geverfde vermogensbeheerders met één gezamenlijke visie. Beleggen is als een op maat gesneden jas, vinden wij. Zeer, zeer persoonlijk dus. Vermogen dat door hard werken is opgebouwd of is doorgegeven in een familie, moet in stand gehouden worden. En liever nog: in waarde toenemen.

Beleggen is een zaak van de lange termijn. Een groot aantal jaren waarin veel kan gebeuren in een mensenleven en in de wereld. Waarin inzichten en levensgebeurtenissen voor een andere kijk kunnen zorgen. Waarin doelen en wensen anders worden. Een beleggingsportefeuille moet zich daaraan kunnen aanpassen.

Dan moet je dus weten wat wijsheid is, wendbaar zijn en beslissingen kunnen en durven nemen die je weer op koers brengen.

One size fits none

En dat is precies de reden dat wij er stuk voor stuk voor kozen het grootbedrijf 'gedag' te zeggen en het op onze eigen manier te gaan doen. Inderdaad echt naast iemand kunnen staan en niet tegenover elkaar. Samen voor het beste gaan. En soms is het beste niet het standaardproduct dat 95% van de beleggers geadviseerd wordt, maar zijn dat net die:

  • Bijzondere fondsen
  • Thema’s als biotechnology en smart energy
  • Sectoren of bedrijven

Dan moet je in staat zijn die beleggingsmogelijkheden te kúnnen aanbieden.

Juist omdat beleggen een zaak is van jaren, geloven wij erg in ‘samen’. Samen aan een toekomst bouwen. En als je samen ergens naartoe werkt, houdt dat ook in dat je eerlijk en open naar elkaar bent. Dat je ‘nee’ en volmondig ‘ja’ durft te zeggen. Onszelf en onze klant recht in de bruine, groene of grijze ogen kunnen kijken en niet zomaar iemand op z’n blauwe ogen vertrouwen.

U moet erop kunnen vertrouwen dat uw vermogen zich op een gezonde manier ontwikkelt.

Wij beheren uw vermogen zodanig dat:

  • Uw financiële doelen binnen handbereik komen
  • U reële rendementen behaalt
  • Het bijdraagt aan uw gemoedsrust
  • U straks het leven kunt leiden waar u nu met hart en ziel voor werkt of voor gewerkt heeft

En dat u er plezier aan beleeft! Want beleggen is een mooie manier om uw wensen te realiseren. Voor zorgen is dan geen plaats. Die nemen wij voor u weg.

Het team

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.