burst-kUqqaRjJuw0-unsplash

Waardeoverdracht lijfrenterekening

Indien u besluit een reeds opgebouwd kapitaal op een lijfrenterekening over te hevelen naar een andere aanbieder is er sprake van waardeoverdracht. Zo’n overdracht van waarde dient op een zorgvuldige manier te geschieden en is gebonden aan bepaalde voorwaarden. Als u besluit de waarde van een Lijfrenteverzekering over te hevelen naar een Lijfrenterekening adviseren we u dringend eerst advies in te winnen bij een financieel adviseur die u meer kan vertellen over de fiscale mogelijkheden en consequenties die verbonden zijn aan zo’n waardeoverdracht.

Wat betekent waardeoverdracht?

Er is sprake van waardeoverdracht als u het tegoed dat u heeft opgebouwd in een fiscaal gefaciliteerd product, bijvoorbeeld voor uw pensioen, wilt laten overhevelen:

  • ​naar Comfort Vermogensbeheer;
  • van Comfort Vermogensbeheer naar een andere aanbieder.

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK)

Een waardeoverdracht moet nauwkeurig gebeuren, omdat de Belastingdienst anders belasting kan heffen over het kapitaal. Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken hebben daarom onderling afspraken gemaakt om een waardeoverdracht soepel te laten verlopen. Deze zijn vastgelegd in het PSK. De bij het PSK aangesloten partijen zoals banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen en -ondernemingen hebben afspraken gemaakt over de waardeoverdracht van fiscaal gefaciliteerde producten naar een andere aanbieder.

Comfort Vermogensbeheer is aangesloten bij het PSK en werkt volgens dit protocol.

Lees meer over het PSK op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), www.nvb.nl of de website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl.

Welke producten vallen binnen het PSK?

  • lijfrente (verzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten)
  • gouden handdruk (verzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten)
  • overig stamrechtkapitaal
  • individueel pensioenkapitaal dat niet onder de wettelijke regels valt van waardeoverdracht voor pensioenen bij wijziging van werkgever
  • spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW)
  • kapitaalverzekering, inclusief Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

Welke producten biedt Comfort Vermogensbeheer aan?

Wij bieden op dit moment alleen een lijfrenterekening aan: een geblokkeerde beleggingsrekening om belastingvriendelijk vermogen op te bouwen om uw pensioen mee aan te vullen. Het is mogelijk om de waarde van een lijfrenterekening of -verzekering bij een andere aanbieder over te dragen (waardeoverdracht van andere producten kan Comfort Vermogensbeheer niet accepteren).

Waardeoverdracht van Comfort Vermogensbeheer naar een andere aanbieder

Het is ook mogelijk dat u besluit om de waarde op uw pensioenrekening bij Comfort Vermogensbeheer (tussentijds) voort te zetten bij een andere aanbieder. Wij hebben voor het uitvoeren van de waardeoverdracht naar een andere aanbieder het volgende van u nodig:

  • ​Een getekend verzoek voor de waardeoverdracht. Hierin moet u naast uw gegevens ook de gegevens van de overnemende partij en uw contactpersoon met contactgegevens vermelden.
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs.

De gevraagde documenten stuurt u naar ons op. Wij nemen contact met u op als er nog aanvullende gegevens of documenten nodig zijn.

Waardeoverdracht Lijfrenterekening

De waardeoverdracht start zodra wij alle benodigde stukken hebben ontvangen. De overdracht wordt binnen veertien kalenderdagen uitgevoerd. Valt de veertiende dag in het weekend of op een feestdag? Dan geldt de eerstvolgende werkdag als veertiende kalenderdag. Wij zorgen er dan voor dat uw opgebouwde kapitaal zonder gevolgen voor uw belastingen wordt overgemaakt naar de bank of verzekeraar van uw keuze.

In geval de financiële instelling waarnaar u de waarde wilt overdragen niet deelneemt aan het PSK, dan heeft de overnemende financiële instelling van ons een vrijwaringsverklaring nodig. Wij stemmen die vrijwaringsverklaring met de overnemende financiële instelling af. Indien er vertraging optreedt met het opstellen van de vrijwaringsverklaring zullen wij contact met u opnemen.

De administratieve kosten die in rekening worden gebracht voor het overboeken van de waarde van uw Lijfrenterekening zijn € 199,-.

Rentevergoeding

Als de waardeoverdracht naar Comfort Vermogensbeheer later plaatsvindt dan veertien kalenderdagen, vergoedt uw huidige aanbieder de wettelijke rente. Het kapitaal en de rente worden in één bedrag overgemaakt naar Comfort Vermogensbeheer. Zodra het bedrag bij ons binnen is, schrijven wij het geld bij op uw rekening.

Mocht de waardeoverdracht van Comfort Vermogensbeheer naar een andere PSK-deelnemer langer dan veertien kalenderdagen dagen duren, dan vergoedt Comfort Vermogensbeheer ook de wettelijke rente. Valt de veertiende dag in het weekend of op een feestdag? Dan geldt de eerstvolgende werkdag als veertiende kalenderdag.

Waardeoverdracht naar Comfort Vermogensbeheer

Uw adviseur kan u begeleiden bij het invullen van het formulier Waardeoverdracht naar Comfort Vermogensbeheer en beoordelen of alle door de overdragende PSK-deelnemer gevraagde documenten aanwezig zijn.

Het volledig ingevulde en ondertekende opdrachtformulier stuurt u samen met alle gevraagde documenten naar de overdragende PSK-deelnemer waar uw huidige lijfrenterekening of -verzekering loopt. De overdragende PSK-deelnemer neemt contact met u op als er nog aanvullende gegevens of documenten nodig zijn.

Zodra uw huidige aanbieder het formulier en alle vereiste documenten heeft ontvangen, zet deze de waardeoverdracht in gang. Hierna wordt de overdracht binnen veertien kalenderdagen uitgevoerd. Valt de veertiende dag in het weekend of op een feestdag? Dan geldt de eerstvolgende werkdag als veertiende dag.

Wij informeren u wanneer uw geld door de overdragende PSK-deelnemer aan Comfort Vermogensbeheer is overgemaakt.

De bank of verzekeraar waar u huidige lijfrenterekening of -verzekering loopt, kan u kosten in rekening brengen voor een waardeoverdracht.

Wat kunt u verwachten

Sinds 1982 actief in vermogensbeheer

Ervaren

Sinds 1982 actief in vermogensbeheer

Dichtbij, persoonlijk en betrouwbaar

Korte lijnen

Dichtbij, persoonlijk en betrouwbaar

Ervaar dat uw vermogen in juiste handen is

Gesprekspartner

Ervaar dat uw vermogen in juiste handen is

We zijn aangesloten bij de DSI en KiFiD

Hoge kwaliteitseisen

We zijn aangesloten bij de DSI en KiFiD

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.