COMFORTVB_IndivVermogensbeheer

Individueel Beheer

Uw vermogen laten groeien

Hard werken, keuzes durven maken, offers brengen en bewust leven levert veel op. Op een bepaald moment heeft u zo'n mooi vermogen opgebouwd dat het voor ù kan gaan werken.

Bouwen aan een kapitaal voor later. Voor uzelf, voor uw kinderen of familie of andere doelen die u stelt.

Individueel Vermogensbeheer past bij een vrij belegbaar vermogen vanaf € 250.000 en is een goede manier om uw vermogen voor u te laten werken. Én te laten groeien.

We hebben daarbij altijd 'horizon'. Beleggen is geen zaak van 'snel geld verdienen', maar van de lange termijn. Waarin de ratio ons leidt en wij ons niet laten afleiden door emoties. Op koers blijven. Steady.

Wie bent u?

Voordat wij ook maar één euro voor u beleggen, willen wij àlles van u weten. Nou ja, alles. Alles over uw doelen en wensen. Of u bereid bent risico te lopen en zo ja, hoeveel. Wanneer u wakker gaat liggen of lekker doorslaapt. En natuurlijk brengen wij in kaart waar u nu staat. Zodat wij weten volgens welke keuzes wij moeten maken.

Uw doelen, uw risicobereidheid en onze visie op beleggen vormen het uitgangspunt voor uw beleggingsportefeuille op maat.

Aan de slag

Wij beleggen alleen in beleggingsfondsen en indextrackers waar wij echt in geloven en die hun meerwaarde voor beleggers bewezen hebben. Uw beleggingsportefeuille is dan ook een gestructureerde samenstelling van kansrijke beleggingen die samen een uitgebalanceerd geheel vormen. Afhankelijk van uw risico acceptatie belegt u volgens een van onze vijf profielen, van defensief tot offensief.

Waar u altijd op mag rekenen

Hoe uw portefeuille ook is samengesteld, u mag er altijd op rekenen dat wij met uw vermogen omgaan zoals wij voor onszelf zouden beleggen: verantwoord, op groei gericht, met risico’s die wij in kaart hebben en waar wij ‘ja’ tegen durven zeggen. Wij zeggen niet voor niets: samen in vertrouwen

Kennismaken met onze manier van werken?

Vraag een second opinion aan voor uw vermogen of neem contact met ons op.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.