Afbeelding 2

Beleggen voor uw pensioen

Naast vrij belegbaar vermogen bieden wij u ook de mogelijkheid om op een flexibele en transparante manier een aanvulling op uw toekomstig pensioeninkomen te regelen. Wij noemen dit Pensioenbeleggen. Dit is belangrijk omdat de verantwoordelijkheid voor een goed pensioen steeds meer uw eigen verantwoordelijkheid wordt. Nu de spaarrentes geminimaliseerd zijn, is beleggen voor de opbouw uw pensioen een goed alternatief. Gelukkig betaalt De Belastingdienst mee aan de opbouw van uw pensioen. De jaarlijkse stortingen die u doet, mag u aftrekken van uw belastbare inkomen.

In ruil voor dat belastingvoordeel gelden de volgende spelregels:

  • ​U mag het geld niet zomaar opnemen;
  • Er is een maximum bedrag dat u per jaar mag storten (dit heet de jaarruimte);
  • U dient met het geld een lijfrente-uitkering aan te kopen;
  • Over uw lijfrente-uitkering betaalt u te zijner tijd inkomstenbelasting.

​Na uw pensioenleeftijd laat u het totale opgebouwde vermogen uitkeren en betaalt u alsnog belasting. Maar dan vaak wél tegen een lager belastingtarief. Bovendien valt het totale vermogen dat u op deze manier heeft opgebouwd voor uw pensioen fiscaal in Box 1. U betaalt hierover dus geen vermogensrendementsheffing (Box III).

Comfort Vermogensbeheer biedt u de mogelijkheid om door middel van beleggen uw pensioen op te bouwen en/of aan te vullen:

  • ​Lijfrenterekening direct via Comfort Vermogensbeheer (vanaf € 25.000);

Het opbouwen van uw pensioenaanvulling door middel van beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde die u opbouwt is onderhevig aan fluctuaties en daarom is vooraf niet bekend wat de eindwaarde van uw lijfrenteproduct zal zijn. Uw adviseur kan samen met u bespreken of deze vorm van pensioenopbouw passend is.

Wat kunt u verwachten

Sinds 1982 actief in vermogensbeheer

Ervaren

Sinds 1982 actief in vermogensbeheer

Dichtbij, persoonlijk en betrouwbaar

Korte lijnen

Dichtbij, persoonlijk en betrouwbaar

Ervaar dat uw vermogen in juiste handen is

Gesprekspartner

Ervaar dat uw vermogen in juiste handen is

We zijn aangesloten bij de DSI en KiFiD

Hoge kwaliteitseisen

We zijn aangesloten bij de DSI en KiFiD

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.