space-grey-ipad-air-with-graph-on-brown-wooden-table-187041

Alternatieve beleggingen modelportefeuilles 2019

donderdag 6 februari 2020

Door Guido van Hattem

Op dit moment hebben we in de breed gespreide modelportefeuilles een viertal alternatieve beleggingen opgenomen. Met een belang van ruim 16% in de modelportefeuille neutraal per 31 december 2019, hebben alternatieve beleggingen een belangrijke plaats in de portefeuilles van onze klanten. Het belang is relatief groot vanwege onze wens om maximaal te willen diversificeren in de portefeuilles van onze klanten. In een wereld waarin assetclasses hoog gecorreleerd zijn met elkaar, zien we dit als een belangrijk aspect. Bij een hard stijgende aandelenmarkt zal deze positionering wat rendement kosten. Echter risico’s beheersen is wat ons betreft net zo belangrijk als kansen benutten.

Rendement 2019

De assetclass alternatieve beleggingen heeft in de neutrale modelportefeuille over 2019 een rendement opgeleverd van + 6,70%. Dat is een duidelijke out performance ten opzichte van onze benchmark de HFRX Global Hedge Fund Index (+ 3,44%).

Hoe hebben de afzonderlijke fondsen bijgedragen aan het rendement?
Het Helium Selection Fund heeft een rendement behaald van 6,26% in 2019. Dit fonds hebben wij het gehele jaar in de portefeuille gehad.

Terugblik 2019 Helium Selection Fund
2019 was een prima jaar voor alle Helium fondsen. Performance is overeengekomen (en in sommige gevallen overtroffen) met de benchmark. Helium Selection heeft haar eigen doelstelling verslagen (Libor 1M EUR + 6,00%). 2019 had een uitzonderlijk jaar kunnen zijn als er meer fusie- en overnamebewegingen geweest zouden zijn in Europa. Brexit onzekerheid heeft hier een grote rol gespeeld. Nu deze onzekerheid naar de achtergrond is verdwenen verwachten de fondsmanagers meer beweging aan dit front. De vijf grootste bijdragen aan het rendement komen van US fusies- en overnamebewegingen. Event driven Q1 en Q4 opportunity’s droegen, net als IPO’s, goed bij aan het rendement. De volledige markt neutrale positie van het fonds verklaart de lage correlatie met aandelenmarkten met name in neerwaarts gerichte markten. Het fonds is mooi gespreid met gemiddeld genomen 50 posities in fusies- en overnames wereldwijd en 50 Event-driven deals in het fonds. Op deze wijze kan het fonds stabiel alpha (overrendement) genereren met gemiddeld genomen kleine posities.

Vooruitblik 2020 Helium Selection Fund
Fondsmanagers verwachten een toename van de volatiliteit in 2020. Een aantal zaken zouden dit in gang kunnen zetten: US-China handelsoorlog, afzetting Trump, explosieve geopolitieke situatie in het Midden-Oosten en (met uitroepteken): stratosferische waarderingen van aandelen maar vooral obligaties. Het fonds heeft echter een bèta dichtbij 0 en verwacht juist te kunnen profiteren van meer beweging.

Mint Tower Arbitrage Fonds heeft een rendement behaald van + 6,33%. In 2019 heeft het Mint Tower Arbitrage Fund wederom laten zien dat er ook in een jaar met dalende volatiliteit, positieve rendementen behaald worden.

De bekendste volatiliteitsindicator, de VIX-index, daalde van 25.42% (eind 2018), tot het niveau van 14.74% ultimo 2019. Een daling van grofweg 10 volatiliteitspunten, voor een long volatility fonds als het Mint Tower Arbitrage Fund ongunstig. De combinatie van volatiliteit met andere strategieën zoals convertible arbitrage en credit genereerden rendement. Dit leidde tot een positief resultaat.

Sinds de start van het fonds (2010) is er nog geen jaar geweest met negatieve performance. Het fonds kent een beweeglijkheid (volatiliteit) die vergelijkbaar is Staatobligaties.
Historisch rendement Mint Tower Arbitrage Fonds

netto

Hof Hoorneman Phoenix Fund liet een performance zien onder onze benchmark. Het rendement over 2019 is met + 1,1% teleurstellend te noemen. Bij dit type fonds (beleggen in distressed debt) komt het rendement vaak asymmetrisch tot stand. Hiermee bedoelen we dat een aantal specifieke ontwikkelingen veel invloed hebben op het rendement van het fonds.

Natixis H20 Multibonds is met afstand het meest beweeglijke fonds dat we in de portefeuille hebben. Het fonds belegt op fundamentele basis in futures op rentecontracten en valuta’s. Het rendement van dit fonds is over 2019 uitgekomen op + 33,62%. Comfort Vermogensbeheer heeft dit fonds echter niet het gehele jaar in portefeuille gehad. Sinds opname (eind maart) heeft het fonds een rendement laten zien van ruim 22%.

Conclusie

Overall zijn we tevreden met de performancebijdrage van de asset Alternatieve beleggingen. Met een risico dat duidelijk lager is dan aandelenbeleggingen is een aantrekkelijk rendement gerealiseerd. De vier fondsen zijn behoorlijk verschillend en zorgen daarmee voor diversificatie. Binnen enkele weken hebben we overleg met een tweetal fondsmanagers die deze fondsen aansturen. We blijven scherp op ‘wat er onder de motorkap gebeurt’ bij deze fondsen. Specifieke aandacht gaat uit naar het Hof Hoorneman Phoenix Fund. Hoewel het rendement over 2019 teleurstellend is kan het fonds wel terugvallen op een uitstekend track-record.

Heeft u vragen over deze specifieke fondsen? Neem dan gerust contact op met uw contactpersoon bij Comfort Vermogensbeheer.

Deel dit bericht via

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.