aritkel Chris

De wijzigingen in de portefeuilles

vrijdag 10 februari 2023

Continu kijken wij met een kritische blik naar de portefeuilles van onze klanten, met de vraag of de huidige beleggingen risico/rendement technisch de juiste invulling zijn. Wij hebben de voorkeur om beleggingen te selecteren, die wij voor een langere periode (jaren) in portefeuille houden. Er zijn natuurlijk ook redenen om bepaalde beleggingen te verkopen, zoals bijvoorbeeld een verslechterde beleggingscasus of veranderende marktomstandigheden. Recent hebben wij een aantal wijzigingen doorgevoerd in de portefeuilles en deze lichten wij graag toe aan u.

De verkopen

Een viertal beleggingen hebben wij volledig verkocht. Allereerst; iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF. Deze ETF belegt in bedrijven met activiteiten gerelateerd aan fysiek zilver. In de portefeuilles hadden wij een allocatie richting goud en zilver. Grondstoffen verdienen zeker hun plek in de portefeuilles, maar dan wel met een bredere diversificatie. De specifieke invulling komt verder in het artikel terug.

Wij hebben een beperkt aantal thematische beleggingen in portefeuille en moeten altijd kritisch blijven waar wij het meeste rendement verwachten. Daarom hebben wij gekozen voor een wijziging in onze thematische beleggingen. De verkoop van iShares Automation & Robotics UCITS ETF is daaruit af te leiden. De technologiesector heeft het vorig jaar erg zwaar gehad en dat was ook terug te zien in de rendementen van deze ETF. Het (te)specifieke karakter van het fonds en het bovengenoemde zijn redenen tot verkoop.

Als derde is het fonds van Pictet Security te benoemen. Dit fonds belegt zoals zij zelf aangeven in bedrijven die meewerken aan het behoud van de integriteit, de gezondheid en vrijheid van personen, bedrijven en overheden. Het fonds is erg breed opgezet en daarom minder passend als thematische belegging.

Tot slot het fonds Comgest Growth Europe. Dit fonds belegt erg geconcentreerd in 38 Europese (groei)bedrijven. Bedrijven gevestigd in Europa zijn ook al opgenomen in onze wereldwijde beleggingen en daarom kiezen wij er juist voor om de weging van die beleggingen te verhogen, zoals later in het artikel beschreven.

stock-market-tracking-and-stocks

De aankopen

Zoals eerder benoemd zien wij veel kansen in de grondstoffensector en dan specifiek mijnbouw. Deze sector omvat drie subsectoren, namelijk edel metalen, zeldzame metalen en speciale metalen. Goud en zilver vallen onder de categorie edel metalen en met deze invulling missen we blootstelling naar de overige subsectoren. Daarom hebben wij gekozen voor het BakerSteel Electrum Fund. Dit fondshuis is een pure mijnbouw investeerder met veel kennis en expertise in deze sector. De teamleden zijn zelf ook vele jaren werkzaam geweest in deze sector.

Het fonds belegt in 41 bedrijven actief in de eerder benoemde drie subsectoren. Met deze belegging trachten wij vooral in te spelen in de enorme energietransitie die gaande is wereldwijd en de daarbij benodigde grondstoffen. Dit zijn cruciale grondstoffen voor het bereiken van de Net-Zero doelstellingen van landen, volgens het klimaatakkoord van Parijs. Dan kunt u denken aan lithium, nikkel, kobalt, etc. Het fonds is daarnaast gecategoriseerd als SFDR artikel 8 (lichtgroen).

Een tweede nieuwe belegging is de iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF. Middels deze aankoop hebben wij onze allocatie naar de wereldwijde beleggingen aanzienlijk vergroot. Deze belegging is erg breed gespreid met 1.412 onderliggende bedrijven en heeft lage lopende kosten van 0,20%. De grootste posities in deze ETF zijn Apple, Microsoft en Amazon.

Naast deze nieuwe aankopen zijn ook het Actiam Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld en het Polar Capital Biotechnology Fund verhoogd qua weging.

In het kader van strategie

Recent hebben we tijdens het beleggingsoverleg besloten om meer een ‘core & satellite’ strategie te hanteren. Hierbij krijgen de core beleggingen een hogere weging. Dit zijn breed gespreide wereldwijde beleggingen, met lage onderliggende kosten. De satellites zijn thematische/specifieke beleggingen waarvan wij denken dat ze beter gaan presteren dan de brede markt. Op deze manier stellen wij een portefeuille voor u samen met een goede risico/rendement verhouding. Wilt u een verdere toelichting op deze wijzigingen, dan nodigen we u uit om contact op te nemen met uw adviseur.

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.