mathieu-stern-1zO4O3Z0UJA-unsplash

‘Des te langer je spaart, des te minder je koopt’

donderdag 6 mei 2021

Door Leendert-Jan Visser

Wat we al langer geleden in onze nieuwsbrief suggereerden, is nu het ‘nieuwe normaal’ geworden. Nagenoeg alle grootbanken in Nederland hebben hun vermogensgrens voor de berekening van negatieve rente verlaagd naar € 100.000. Vanaf die vermogensgrens gaat u dus rente aan de bank betalen in plaats van rente ontvangen. Dat staat haaks op hoe we veelal zijn opgevoed; geld opzij zetten om er op een later tijdstip iets van te kunnen kopen. De werkelijkheid van dit moment is echter dat u als vermogende met een spaarsaldo van boven de € 100.000 rente betaalt in plaats van ontvangt. En hiermee wordt uw gespaarde vermogen elk jaar automatisch minder waard.

Uiteraard kan uw bank hier weinig aan doen. Het is de Europese Centrale Bank die onze banken rente doorberekent als zij hun overtollige middelen in Frankfurt stallen. En die rente wordt nu door uw bank aan u doorberekend. Gelet op de uitspraken van de ECB, en het door haar gevoerde beleid, is er op korte termijn geen verandering te verwachten. Sterker nog, banken sluiten niet uit dat de grens van € 100.000 nog verder verlaagd zal worden, waardoor nog meer spaarders hiervan ‘de dupe’ zullen worden. Geld sparen ‘kost dus geld’.

Maar helaas wordt er niet alleen door uw bank van uw spaargeld ‘gesnoept’. Als uw vermogen een bepaalde grens te boven gaat wil ook de Nederlandse Belastingdienst zijn deel. Een simpele rekensom op de site van de belastingdienst laat dit zien:

belastingdruk

* Een weergave van de belastingdruk over spaargeld voor twee partners met totaal € 300.000 spaarvermogen.

En tenslotte ligt er nog een andere ‘vijand’ op de loer; de inflatie. Het ziet er namelijk naar uit dat de inflatie in ieder geval de komende maanden (substantieel) verder zal stijgen, hetgeen de koopkracht van uw gespaarde vermogen nog verder zal aantasten.

inkomsten jp morgan

* Links een grafiek van de situatie 20 jaar geleden en nu. De grijze staaf geeft de ontvangen rente aan en de blauwe staaf de geldontwaarding. Rechts de koopkracht ontwikkeling bij een inflatie van 2%.

Al met al een vervelende situatie als u met behulp van sparen een kapitaal wenst te vergaren, waarmee u bepaalde financiële doelen, bijvoorbeeld een aanvulling op uw pensioen, wenst te realiseren. Sterker, het realiseren van bepaalde toekomstige financiële doelen is onder de huidige omstandigheden met alleen sparen nagenoeg onmogelijk geworden.

Een vlugge rekensom leert dat bij een inflatie van 2%, een negatieve rente van 0,5% en een belastingdruk van ongeveer 0,8% (zie eerdere uiteenzetting) uw vermogen wat koopkracht betreft met ongeveer 3,3% per jaar in waarde afneemt. We hoeven u uiteraard niet voor te rekenen wat er gebeurt als deze situatie een aantal jaren aanhoudt of de inflatie binnenkort naar 3% of 4% oploopt.

Zonder u ‘nu onmiddellijk over de streep van beleggen te willen trekken’, willen we u wel attenderen op de mogelijkheid van beleggen als alternatief voor (een deel van) uw spaargeld. Het is een overweging waard, zeker als u uw vermogen voor meerdere jaren niet nodig heeft en u de risico’s van bepaalde waardefluctuaties wenst te accepteren.

Hoe zich de rendementen na inflatie verhouden over de hele lange termijn kunt u hieronder in de grafiek zien. Er wordt een vergelijking gemaakt van het rendement van een spaarrekening met het rendement van een belegging in obligaties en aandelen. De conclusie is duidelijk; ondanks tussentijdse waardedalingen, levert een belegging meer op dan sparen alleen.

totaal rendement jp morgan

Op onze website www.comfortvermogensbeheer.nl kunt u meer lezen over de mogelijkheden van beleggen. Als uitgangspunt voor de komende jaren hanteren wij de volgende beleggersprofielen met de bijbehorende beleggingshorizon en bandbreedte van het verwachte netto rendement.

comfort rendement

Indien u geheel vrijblijvend eens van gedachten wilt wisselen over de vraag of beleggen voor u een passende oplossing is, dan gaan we graag met u in gesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met één van onze vermogensbeheerders, telefoon 088-0081333 of info@comfortvermogensbeheer.nl

Deel dit bericht via

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.