anonymous-crop-person-holding-smartphone-over-white-textile-3850461

Duurzaam ondernemen als bewuste keuze

donderdag 4 juni 2020

Door Leendert-Jan Visser

Langzamerhand wordt het begrip ‘duurzaamheid’ gewoongoed in onze samenleving en raakt het steeds meer ingebed in onze manier van leven. Zo ook in de financiële sector en de beleggingsindustrie. Daar waar het thema jarenlang hype achtige trekken vertoonde, waarbij het niet zozeer de intrinsieke motivatie leek om duurzaam te ondernemen maar men meer gericht leek op het verkrijgen van een positief bedrijfsimago, maakt duurzaamheid nu steeds meer onderdeel uit van de dagelijkse (bewuste) bedrijfsvoering bij bedrijven. Overigens zijn er wel degelijk de nodige uitzonderingen van bedrijven die al jarenlang ‘donker groen’ ondernemen en het streven naar een duurzame wereld ingebed hebben in hun bedrijfsmodel. Zij zullen naar onze verwachting vanwege hun voorsprong de winnaars blijken in de toekomst.

Kortom, duurzaam ondernemen is niet meer weg te denken en we zijn van mening dat de Coronacrisis de in gang gezette ontwikkelingen zal versnellen. Denk hierbij aan de van overheden aangereikte financiële hulpprogramma’s van honderden miljarden euro’s en dollars voor bedrijven onder de voorwaarde dat de investeringen gericht zijn op duurzaam ondernemen. Zo heeft elk nadeel ook zijn voordeel.

overweging tav enviromental social governance

Bron: JP Morgan Asset Management. ESG factoren (criteria waarop bedrijven op hun duurzaam ondernemen worden beoordeeld) nader toegelicht.En zo lijkt duurzaam leven en ondernemen een blijvend onderdeel geworden van ons dagelijks leven. Iets waarvan we over 20 jaar vinden dat het normaal is, zonder het nog langer te typeren als een aparte manier van leven.

Gelet op het bovenstaande, kan het niet anders of bedrijven die al langer geleden heel bewust hebben gekozen voor een duurzame propositie gaan hiervan de vruchten plukken. En de maatschappij met hen. Voor ons als vermogensbeheerders een belangrijk gegeven bij het selecteren van beleggingen in de modelportefeuilles van onze klanten. Niet alleen gelet op de rendementskansen van deze beleggingen maar ook gelet op het rentmeesterschap met het oog op onze kinderen.

cumulative index performance

Vergelijking rendementen aandelen gewone bedrijven ten opzichte van leidende bedrijven m.b.t. een duurzaam beleid

Om bovenstaande redenen voeren we intern al langer de discussie om onze modelportefeuilles volledig in te richten met ‘duurzame’ beleggingsmogelijkheden. Nu de ‘tools’ aanwezig zijn om goede en eerlijke fondsvergelijkingen en fondsselecties te maken, en het groene karakter van de beleggingen voortdurend te monitoren, hebben we besloten gefaseerd de modelportefeuilles zoveel als mogelijk te ‘verduurzamen’.

Tijdens onze periodieke onderhoudsgesprekken met de verschillende fondsenhuizen krijgt het thema ‘verduurzaming’ een steeds prominentere rol.

Deel dit bericht via

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.