Afbeelding artikel Chris

Er gebeurt altijd wel wat

vrijdag 8 december 2023

Vrees voor wereldwijde recessies, inflatie die maar mondjesmaat daalt, bankencrisis in Amerika, geopolitieke spanningen, vastgoedcrisis in China en een politieke aardverschuiving in Nederland. Dit zijn zomaar een aantal ontwikkelingen uit 2023, waarvan men kan denken dat ze directe (negatieve) invloed hebben op de financiële markten. Ondanks deze ontwikkelingen, en dan zijn er nog vele onbenoemd, staat de Nederlandse AEX op moment van schrijven op +11,25%, de wereldwijde aandelenindex op +15,89% en de Amerikaanse S&P 500 op +19,91% ten opzichte van begin dit jaar. Dit zijn rendementspercentages waar beleggers bij aanvang van 2023 zeker voor hadden getekend.

‘Wall of worry’

Het bovenstaande is een term die veelvuldig voorbij komt in de financiële markten. Op ieder moment dat een belegger de keuze heeft om te beleggen of niet, is er wel een reden te verzinnen om dit uiteindelijk niet te doen. Dit geldt voor zowel opgaande- als neergaande markten, zoals onderstaand duidelijk te zien is.

Bron: Moneyvisuals. Mogelijke gedachtegang van een belegger in opgaande- en neergaande markten.
Bron: Moneyvisuals. Mogelijke gedachtegang van een belegger in opgaande- en neergaande markten.

De keuze om te gaan beleggen is uiteindelijk veel belangrijker dan het daadwerkelijke moment van beleggen. Een bekende beleggersquote luidt dan ook: “it’s not about timing the market, but about time in the market”. De tijd in de markt is uiteindelijk voor een groot deel verantwoordelijk voor de rendementen die op lange termijn gemaakt kunnen worden met beleggen.

Grote gebeurtenissen

In het verleden zijn er veel gebeurtenissen geweest die uiteindelijk een flink negatieve impact hebben gehad op de financiële markten en dit zal in de toekomst niet anders zijn. Recente gebeurtenissen zijn de internetbubbel (2000), de financiële crisis (2008) en de corona crisis (2020). Om de impact van deze gebeurtenissen inzichtelijk te maken, is gebruik gemaakt van de historische gegevens van de S&P 500 index.

Ik heb gekeken naar de stand van deze index, op het hoogste punt voorafgaand aan al deze drie gebeurtenissen. Vervolgens ook naar de stand op het laagste punt na de desbetreffende gebeurtenis en de huidige stand van deze index. Conclusie is dat dergelijke gebeurtenissen een grote negatieve impact hebben op de korte termijn, maar dat er over de lange termijn uiteindelijk toch rendement wordt gemaakt. Korte termijn fluctuaties kunnen negatieve emoties opwekken. Het is dan belangrijk om u niet teveel te laten leiden door de waan van de dag en te kijken naar het grotere geheel, wetende dat de beurzen op lange termijn stijgen.

Bron: Google Finance. De stand van de S&P 500 index op hoogste punt voor een grote daling, op het laagste punt daaropvolgend en huidige stand van de index.
Bron: Google Finance. De stand van de S&P 500 index op hoogste punt voor een grote daling, op het laagste punt daaropvolgend en huidige stand van de index.

Kan de koers nog hoger?

Vooral na sterke koersstijgingen kunnen beleggers ‘hoogtevrees’ krijgen en kan men vrezen voor een koersdaling. Beleggers kunnen van mening zijn dat de beleggingen nu wel erg duur zijn geworden als de koers op een recordstand staat. Het bereiken (en het verbreken) van een recordstand komt echter vaker voor dan wellicht de verwachting is. Onderstaande afbeelding is een weergave van het aantal keren dat de S&P 500 index een All-Time High (ATH) heeft bereikt in verschillende decennia vanaf 1950. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een ATH geen unicum is en dat er waarschijnlijk nog vele zullen volgen in de toekomst. Nu is het altijd goed te vermelden dat historische gegevens geen garanties geven voor de toekomst, maar ze zijn echter wel een houvast en bieden waardevolle informatie.

Bron: awealthofcommonsense.com. Aantal keren per decennium dat de S&P 500 index een nieuwe recordstand heeft bereikt qua stand.
Bron: awealthofcommonsense.com. Aantal keren per decennium dat de S&P 500 index een nieuwe recordstand heeft bereikt qua stand.

Ondanks de vele gebeurtenissen dit jaar zal het merendeel van de aandelenbeurzen positief eindigen. Ook diverse obligatiecategorieën laten mooie rendementen zien dit jaar. De essentie van dit artikel is dat er altijd veranderingen zullen plaatsvinden in de wereld en dus ook impact hebben op de waardeontwikkeling van uw portefeuille. Aan ons de taak om uw portefeuille daarom zo goed mogelijk in te richten en aan te passen waar nodig. Ziet u desondanks toch meer beren op de weg? Dan staat uw vermogensbeheerder voor u klaar met een passend antwoord.

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.