do_you_know_yor_customer

Het belang van Customer Due Diligence (CDD)

vrijdag 6 mei 2022

U heeft het vast wel eens voorbij zien komen in het nieuws: Een grootbank die een torenhoge miljoenenboete heeft gekregen voor het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het belang van Customer Due Diligence (CDD) is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen en ook wij merken dit in onze bedrijfsvoering.

CDD, ook wel Know Your Customer (KYC) genoemd, gaat over het weten wie je klanten zijn. Praktijken zoals witwassen, fraude en terrorisme zijn zaken waar de wereld helaas nog steeds mee te maken heeft. Het is als beleggingsonderneming van belang om te weten met welke persoon een zakelijke relatie wordt aangegaan en of deze persoon geen bepaald risico vormt. Als beleggingsonderneming ben je wettelijk verplicht tot een integere uitoefening van het bedrijf, waarbij de beheersing van dergelijke risico’s centraal staat (Wet op Financieel Toezicht). Mocht hier een verkeerde inschatting bij gemaakt worden, kan dit uiteindelijk leiden tot reputatieschade en tot stevige boetes voor de betreffende beleggingsonderneming.

do_you_know_yor_customer

CDD is een omvangrijk proces en onder andere de volgende zaken worden doorlopen:

  • Identificatie en verificatie van de cliënt;
  • Vaststellen doelstelling van de zakelijke relatie;
  • Bepalen herkomst vermogen;
  • Acceptatie van de cliënt;
  • Monitoring en review van de cliënt, rekening en transacties; en
  • Risicomanagement.

Indien wij in contact komen met een potentiële klant, gaan wij allereerst een kennismakingsgesprek aan. Hierbij stellen wij vragen over onder andere de financiële positie, beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie. Wij willen namelijk een zo volledig mogelijk beeld hebben van u als persoon en vervolgens leggen wij dit ook vast in een dossier. Met deze informatie bepalen wij uiteindelijk, in overeenstemming met de cliënt, welke dienstverlening het beste aansluit. De volgende stap is het openen van een beleggingsrekening bij één van onze depotbanken. Ook zij voeren vervolgens een dergelijk CDD onderzoek uit. De laatste tijd komt het geregeld voor dat zij aanvullende vragen stellen en dat er dus een langere periode overheen gaat voor het openen van de rekening dan voorheen.

Ook bij bestaande klanten komt dit onderwerp nadrukkelijk terug. Op het moment dat er een (hoge) storting op de beleggingsrekening plaatsvindt, dienen wij dit op een logische manier te kunnen verklaren. Daarnaast is het van belang dat uw gegevens actueel zijn. Mochten er veranderingen plaatsvinden in uw persoonlijke- en/of financiële situatie, worden wij hier graag van op de hoogte gesteld. Met deze informatie toetsen wij of onze huidige dienstverlening nog wel passend is in uw (veranderende) situatie, kunnen we indien nodig aanpassingen doorvoeren en hierdoor blijven wij het maatwerk leveren wat u van ons mag verwachten.

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.