macau-photo-agency-Zak4riFWRT4-unsplash

Het is China wat de klok slaat

vrijdag 6 november 2020

Door: Leendert-Jan Visser en Paul van den Hout

Vorige week stond er in het FD een artikel met de kop” Corona geeft China vleugels in de jacht op de VS”. Of je nu een Democraat of Republikein bent, je waagt het niet te zeggen dat de VS zich voor moet bereiden op het feit dat China de VS inhaalt als grootste economie op aarde. Toch liegen de feiten er niet om. Twintig jaar geleden paste de Chinese economie 8,5 keer in de Amerikaanse, dit jaar is dit nog minder dan 1,4 keer. De coronacrisis heeft dit proces zeker versneld. Waar de Amerikaanse economie dit jaar een waarschijnlijk krimpt met 4,3%, groeit de Chinese economie met 1,9% en ook voor volgend jaar wordt een forse groei verwacht.

cijfers vermeld in het recente FD artiekel

* Cijfers vermeld in het recente FD artikel

Heeft China dan geen last van de handelsoorlog en de huidige Coronacrises? Zeker wel, maar China pakt de zaken voortvarend aan. Anders dan de VS heeft China de Covid-19 pandemie rigoureus aangepakt met snelle en strikte lockdowns. En de economische crisis wordt niet bezworen met ongekende monetaire verruimingen (rentes naar 0% en lager) en astronomische bedragen bedoeld als fiscale stimuleringen (lees belastingverlagingen, subsidies en garanties). China heeft met name gebruik gemaakt van het middel om de commerciële banken middels kredietverruimingen accomoderend te laten optreden. Het gevolg is dat de rente in China nog op een ‘gezond niveau’ staat en de staatsschuld minder hard is opgelopen dan in de VS het geval is.Sommige Chinese bedrijven worden hard geraakt door de sancties, maar dat biedt weer kansen voor nieuwe Chinese techbedrijven. In het laatst gepubliceerde Vijfjarenplan, dat loopt van 2021 tot en met 2025, vermeldt de regering van China dat ze volledig inzet op technologische innovatie. Daarnaast wordt ingezet op stimulering van de robuuste thuismarkt. In het voorjaar introduceerde president Xi Jinping ook zijn plannen die hij “dubbele circulatie” noemt; versterking van de binnenlandse consumptie , naast aanjagen van de export als groeimotor voor de economie.

china aims

* De 10 technologische gebieden waarin China in 2025 volgens haar Vijfjarenplan leidend wil zijn

China streeft er zelf naar om eind dit jaar een “gematigd welvarend land te zijn”. Dit jaar alleen al zijn er bijvoorbeeld 55 miljoen Chinezen ‘uit de armoede gehaald’.

china's middle class

* De middenklasse in China, gemeten naar besteedbaar inkomen, neemt de laatste jaren in snel tempo toe

Een groot deel van de Chinese aankopen gebeurt tegenwoordig al online. Vorig jaar namen deze verkopen met 16% toe. Ook verstedelijkt het land steeds meer. In de afgelopen 10 jaar zijn meer dan 300 miljoen Chinezen van het platteland naar de stad verhuisd, waar enorme investeringen mee gemoeid waren die de economische groei ondersteunen.

Een bijkomend voordeel van China als Opkomende Economie is dat het bedrijfsleven vanaf het begin van bepaalde maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen ‘kan aanhaken’ waar bedrijven in Ontwikkelde Economieën volledig moeten transformeren en zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Voorbeelden hiervan zijn bedrijven die enkele jaren nog nauwelijks een rol speelden en nu zijn uitgegroeid tot de grootste bedrijven ter wereld (Huawei, Baidu, Alibaba, AliPay, Tencent, e.d.). Tevens laten cijfers zien dat Chinese bedrijven relatief veel investeren in R&D waar bedrijven in de VS zich met name richten op inkoop eigen aandelen en dividenduitkeringen. Het vergroot de technologische voorsprong van Chinese bedrijven steeds meer.

china increase innovation

* Chinese bedrijven investeren steeds meer in R&D

market capitalization

* De komende jaren zal het belang van Chinese aandelen in verschillende indices snel toenemen

Maar ondertussen vergrijst de bevolking ook. Daarom is de Chinese gezondheidsmarkt ook interessant. Tot 2030 wordt een groei van 9% per jaar verwacht. Deze vergrijzing dwingt China ook tot automatisering. Het aantal robots in Chinese fabrieken neemt jaarlijks met ongeveer 25% toe. China telt inmiddels meer werkende robots dan de nummers twee en drie in de wereld, VS en Japan, bij elkaar.

Als Biden verkozen wordt tot president van de VS, wat op het moment van dit schrijven het meest waarschijnlijke is, zal dit de opstelling van de VS richting China weinig veranderen. De democraten steunen de ingezette harde lijn richting China. Mogelijk zal hij als gebaar van goede wil een deel van de door Trump ingevoerde strafheffingen schrappen. In mensenrechtenkwesties zal hij zich juist harder opstellen.

Comfort Vermogensbeheer volgt de ontwikkelingen van China al enige tijd nauwlettend. In een eerder stadium hebben we op basis van de Covid-19 ontwikkelingen van dat moment, een verhoging van Chinese aandelen ‘geparkeerd’. Gelet op hetgeen hierboven vermeld vinden we het nu echter wel het juiste moment om het belang van Chinese aandelen in onze modelportefeuilles te verhogen.

Deel dit bericht via

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.