pexels-cottonbro-3943723

Lage en/of negatieve rente, een reden om (meer) te (gaan) beleggen?

vrijdag 2 oktober 2020

Door: Guido van Hattem

Het is aan de orde van de dag: banken die hun spaarrentes verlagen. Op 30 september kopte Nu.nl: ‘Rabobank gaat negatieve rente rekenen voor klanten met meer dan 2,5 ton’. Eerder hadden andere grootbanken reeds de spaarrente tot onder 0% laten zakken voor grotere vermogens. Hierbij zien we dat dit inmiddels is opgeschoven van zakelijk geld naar ook privé middelen. Voornaamste ‘boosdoener’ is de Europese Centrale Bank (ECB). Deze instantie is verantwoordelijk voor het monetaire beleid van de Europese Unie en bepaalt de hoogte van de (korte) rente. Die rente is al lange tijd extreem laag. Dat komt omdat de ECB niet wil dat mensen en bedrijven sparen, maar juist geld uitgeven en investeringen doen.

Uit een uitgebreid onderzoek van de Consumentenbond van eerder dit jaar komt naar voren dat relatief veel mensen beleggen zien als alternatief voor de lage of negatieve spaarrente. Dit percentage is gestegen naarmate de rente verder is gedaald.

Wij merken dat meer mensen ons benaderen vanwege de hoogte van de rente. Een lage of negatieve rente alleen zien wij niet als een voldoende basis om te gaan beleggen. Wel kan het de trigger zijn om beleggen überhaupt te overwegen. We merken nog weleens dat het aloude spreekwoord ‘onbekend maakt onbemind’ van toepassing is.

Beleggen doen we voor de langere termijn en het moet passen in het totaalplaatje. Uiteraard hoort bij beleggen het risico dat het vermogen (tijdelijk) minder waard wordt. In hoeverre dit passend is voor een (groter) deel van het spaarvermogen stemmen wij persoonlijk af. Deze inventarisatie is altijd maatwerk.

Om (mogelijke) beleggers inzicht te geven in de uitgangspunten die wij hanteren gebruiken we een assetmix overzicht. Hierin staan op de eerste vijf regels de belangrijkste variabelen en uitgangspunten die wij realistisch achten. Heeft u hier vragen over dan geven we hier graag een toelichting op.

lage negative rente beleggen 1

NB: jaarlijks herijken wij variabelen zoals verwacht netto rendement. Het is niet uit te sluiten dat we verwachtingen zullen verlagen uit hoofde van relatief laag verwacht rendement op defensieve beleggingen.

Vraagt u zich af of (meer) beleggen voor u passend zou zijn? Wij gaan graag met u in gesprek om maatwerk te leveren en met u mee te denken.

Deel dit bericht via

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.