pexels-fauxels-3184430

Marktontwikkelingen: Een kleine groep bedrijven zwaait de scepter

vrijdag 9 juni 2023

Met het akkoord voor het verhogen van het schuldenplafond heeft Amerika volgens president Biden een economische crisis afgewend. Het uitblijven van het akkoord hield de markten in zijn greep en er was toch lichte opluchting nu het plafond voor de 79 keer is verhoogd sinds 1960. De onzekerheid over het schuldenplafond was ook de reden dat de rente op de Amerikaanse 10-jarige staatsobligatie met 20 basispunten steeg, terwijl die van Duitsland en Nederland juist daalde met 9 en 8 basispunten. De maand mei was ook weer goed voor technologie aandelen, waar de Nasdaq met 5,80% steeg. De wereldwijde aandelenindex MSCI ACWI steeg met 2,45% en de S&P 500 steeg maar minimaal met 0,25%.

Inflatie & rentes

Er zijn momenteel een aantal macro-economische ontwikkelingen die de brede markt beheersen. Zowel Amerika als Europa zien een dalende inflatie, waarbij deze uit kwam op 7% en 5,5%. Vele partijen noemen de kerninflatie daarentegen nog wel hardnekkig, aangezien deze minder sterk afneemt. Hierbij zijn de beweeglijke energie- en voedselprijzen niet meegerekend.

Bron: Refinitiv Datastream, ING Investment Office
Bron: Refinitiv Datastream, ING Investment Office

Centrale bankiers zullen verheugd zijn met de dalende inflatiecijfers, waarin zij het resultaat zien van hun verkrappende rentebeleid. De FED verhoogde op 3 mei haar beleidsrente met ‘een kwartje’ tot de range 5%-5,25%. Het ligt nu in de lijn der verwachting dat er tijdens het volgende rentebesluit midden juni een pauze wordt ingelast. Door de recente ‘bankencrisis’ in Amerika is de kredietverlening behoorlijk opgedroogd en dat zorgt automatisch voor verminderde economische activiteit.

Ook de ECB heeft de rente met 25 basispunten verhoogd, maar de toon die zij aanhouden was een stuk harder dan die van de FED. De verwachting is dat er nog minstens één renteverhoging gaat volgen, maar nog één extra is ook niet uit te sluiten.

Concentratie S&P 500

Het is bijzonder te noemen dat een groot deel van de stijgende aandelenmarkt te danken is aan een selecte groep bedrijven. De onderstaande afbeelding geeft de weging van de top 20 bedrijven weer van de S&P 500 (29,17%). De totale S&P 500 rendeerde 7,55% op het moment van onderzoek (gebaseerd op de Vanguard S&P 500 ETF, 11 april 2023) en de top 20 is verantwoordelijk voor 7,08% (94% van het totale rendement). Veel van deze bedrijven zijn gerelateerd aan de technologiesector, die dit jaar het beste presteert.

Bron: Bloomberg
Bron: Bloomberg

De S&P 500 is een marktgewogen index, met zoals bovenstaand benoemd een weging van 29,17% voor de bedrijven in de top 20. Daarnaast bestaan er ook gelijkgewogen indices. Dit betekent dat ieder bedrijf een gelijke weging heeft in de index (alle 500 bedrijven uit de S&P 500 hebben een weging van 0,2%). Tekenend voor de huidige situatie is het verschil in rendement van de S&P 500 bij een markt- en gelijkgewogen samenstelling van de index, zie onderstaand.

Bron: BlackRock Investment Institute met data van Bloomberg, juni 2023. Verschil in rendement tussen S&P 500 en S&P 500 gelijkgewogen samenstelling.
Bron: BlackRock Investment Institute met data van Bloomberg, juni 2023. Verschil in rendement tussen S&P 500 en S&P 500 gelijkgewogen samenstelling.

Echte doorbraak Artificial Intelligence?

Lang was Artificial Intelligence (= kunstmatige intelligentie) iets ongrijpbaars. Er werd veel over geschreven en gesproken, maar het was lastig om hier een concreet beeld van te vormen. Dit is behoorlijk veranderd sinds ChatGPT werd geïntroduceerd aan het grote publiek, waarmee AI echt bruikbare functionaliteiten liet zien. Nvidia is momenteel hét bedrijf dat hiervan profiteert. Nvidia ontwerpt geavanceerde chips die benodigd zijn voor het ontwikkelen en beter maken van AI modellen. Niet voor niks steeg het aandeel van Nvidia in één dag met 25% en in absolute getallen met $ 185 miljard dollar na bekendmaking van de kwartaalcijfers. Dit jaar is het aandeel van Nvidia al met 169% gestegen. Andere bedrijven die goed gepositioneerd zijn voor AI laten ook dubbelcijferige rendementen zien, zoals bijvoorbeeld AMD (+89%), Broadcom (+45%) en TSMC (+25%).

In de AEX zijn technologiebedrijven Besi en ASMI ook de best presterende aandelen, met beiden +64%. Het is nu vooral interessant om te volgen hoe bedrijven AI gaan inzetten. Er kan gezegd worden dat AI nu is wat internet vroeger was. Het gaat ingrijpende veranderingen met zich meebrengen en het werk kan efficiënter ingeregeld worden. Maar AI (en ChatGPT) is ook zeker niet het antwoord op alles.

Bron: BusinessToday
Bron: BusinessToday

Onze keuzes

Aandelen

Kijken we naar onze beleggingen, dan zien we dat de ‘kern’ beleggingen het goed doen. Dit zijn de wereldwijde aandelenfondsen van Actiam en iShares, die rendementen laten zien van respectievelijk 10,28% en 12,07%. Dit is voor een groot deel te verklaren doordat in beide fondsen bedrijven zoals Apple, Microsoft, Alphabet en Nvidia zijn opgenomen. Daarnaast presteert het fonds van UBS ook goed, met een rendement van 13,83% dit jaar. Deze tracker is groei georiënteerd, met namen zoals Nvidia, ASML en Salesforce, die dit jaar goed presteren.

Om extra rendement te kunnen genereren ten opzichte van de brede markt selecteren wij een aantal beleggingen die we betitelen als ‘satellieten’. Dit zijn veelal beleggingen die inspelen op bepaalde trends en/of thema’s. Het fonds van RobecoSAM Smart Energy maakt dit waar, met een positief rendement van 15,02% dit jaar. Dit fonds belegt in innovatieve (technologie) bedrijven in de energiesector.

Dat dergelijke keuzes ook wel eens tijdelijk tegen kunnen vallen, bewijzen de fondsen van Polar biotechnologie en Bakersteel Electrum. Waar het fonds van Polar vorig jaar haar toegevoegde waarde bewees (-1,1% ten opzichte van -13% de brede markt), blijft het dit jaar achter met een positief rendement van 3,55%. Het fonds van Bakersteel staat dit jaar op -6,74%. We hebben dit fonds bewust opgenomen om in te spelen op de (als maar groeiende) vraag naar grondstoffen benodigd voor de elektrificatie, dus we houden onze positie vast.

Obligaties

Bij de obligaties zien we dat het fonds van DPAM Emerging Markets Bonds het erg goed doet. Dit fonds, dat belegt in verschillende soorten obligaties uitgegeven door opkomende landen (zoals Polen, Mexico en Indonesië), laat een positief rendement zien van 8%. Meer informatie over dit fonds is te lezen in het artikel van collega Guido van Hattem. Ook het fonds van Rothschild (belegt in kwalitatief hoogstaande obligaties) en het Actiam Impact Financial Inclusion fonds (belegt in microkredieten aan kleine ondernemers uit ontwikkelingslanden en opkomende economieën) laten mooie resultaten zien dit jaar.

Daar tegenover staan mindere resultaten voor de Xtrackers inflatie gelinkte obligaties (-0,15%) en de Rabobank certificaten (-3,5%). Beiden hebben een relatief hoge duratie (rentegevoeligheid), dat grotendeels de reden is van de mindere rendementen dit jaar.

Belangrijk om te benoemen, bovenstaande rendementen zijn vanaf de start van het jaar. Het kan zijn dat de rendementen in uw portefeuille verschillen. De reden hiervoor kan een ander aankoopmoment zijn. Indien u hier nog vragen over heeft, nodigen we u uit contact op te nemen met uw vermogensbeheerder.

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.