caroline-attwood-62GRVF-61cc-unsplash

Na het zuur het zoet

donderdag 30 april 2020

Door: Leendert-Jan Visser

Op het moment van schrijven is het cijferseizoen wat betreft de publicatie van de eerste kwartaalcijfers in volle gang. Het verbaast niemand dat deze cijfers in negatieve zin afwijken van hetgeen we normaal gewend zijn en dat bedrijven afzien van een prognose voor het gehele jaar. De ‘lockdowns’, die in februari en maart in grote delen van de wereld werden ingesteld, missen hun negatieve uitwerking op de omzet- en winstontwikkeling niet. Als reactie op deze teleurstellende cijfers en de onzekere toekomst wordt door veel bedrijven ‘de tering naar de nering gezet’, hetgeen zich in de meeste economische sectoren vertaalt naar de volgende maatregelen:

  • dividenden worden verlaagd of overgeslagen
  • de inkoop van eigen aandelen wordt geschrapt of uitgesteld
  • investeringsplannen worden versoberd
na het zuur het zoet - dire outlook

Deze voorzichtige houding wordt intussen ook onderbouwd door een aantal macro economische cijfers van de afgelopen weken. In veel landen is het vertrouwen van ondernemers (zie grafiek hierboven m.b.t. ondernemersvertrouwen Frankrijk) en consumenten (zie hiernavolgende grafiek m.b.t. consumentenvertrouwen in Duitsland) met ongekende snelheid gedaald, hetgeen tot uiting komt in cijfers die vergelijkbaar zijn met de periode 2008/2009 of deze in negatieve zin zelfs overtreffen. Ze zijn het resultaat van de abrupte stilstand van de wereldeconomie sinds februari van dit jaar.

na het zuur het zoet - german consumer confidence

Ook de Purchasing Managers Index van Amerikaanse Inkopers is gedaald tot een zeer laag niveau, hetgeen aangeeft dat het gedaalde vertrouwen van Amerikaanse ondernemers zich vertaalt in terughoudendheid wat betreft investeringen en voorraadopbouw.

na het zuur het zoet - IHS markit composite

De daling van de aandelenmarkten kan gezien worden als een reactie van de beleggers die reeds op deze cijfers geanticipeerd hebben. De grote vraag is natuurlijk hoe lang deze situatie van ‘stilstand’ nog gaat duren. Veel economen worstelen met deze vraag en derhalve zijn de uitkomsten van allerlei beschouwingen, analyses en verwachtingen zeer uiteenlopend. Wel zien we in de analyses die wij lezen steeds meer de verwachting van een U-vormig macro economisch herstel terugkomen. Dat wil zeggen dat economen ervan uitgaan dat de economische bedrijvigheid geen V-vormig herstel zal laten zien, maar de komende maanden gaandeweg zal verbeteren om in de loop van volgend jaar weer ‘terug te zijn bij af’. De kans op zo’n scenario wordt groter nu de cijfers met betrekking tot Covid-19 in veel landen verbeteren en overheden zelfs nadenken over de eerste versoepelingen van hun eerder opgelegde maatregelen.

De voedingsbodem voor een (forse) economische verbetering is in ieder geval gelegd met het adequate optreden van overheden (fiscale stimulering om bedrijven en consumenten te ondersteunen, zie hieronder de geplande bedragen per land) en centrale banken (monetaire stimulering door verlagen van de rente en ondersteunen van de kredietmarkten).

na het zuur het zoet - World's economic programs against the coronavirus

Of er de komende maanden een herstel zal plaatsvinden, en zo ja hoe krachtig dit herstel zal zijn, is echter nog steeds onzeker. Gemiddeld genomen wordt verwacht dat de winsten per aandeel van internationaal opererende bedrijven dit jaar met enkele tientallen procenten zullen dalen. Vanaf volgend jaar kan het herstel dan weer worden ingezet, waarbij de consensusverwachting is dat 2023 het jaar zal worden dat de winsten van 2019 weer worden geëvenaard. Voor de wereldwijde economie wordt in 2020 door het IMF een krimp van 3% verwacht, zij het dat deze ramingen gedaan zijn onder de voorwaarde dat gedurende de tweede helft van dit jaar de situatie in de wereld weer normaliseert en economieën weer worden opengesteld.

Omdat we ons aansluiten bij het scenario van een U-vormig herstel en de markten de afgelopen weken een aanzienlijk herstel hebben laten zien, varen we momenteel een voorzichtige koers. We blijven behoedzaam manoeuvreren tussen de kansen die de markt ons biedt en de risico’s die zich kunnen manifesteren in bijvoorbeeld een nieuwe golf van besmettingen of een herstel dat langer op zich laat wachten.

Hoe deze behoedzame visie zich vertaalt naar ons actuele portefeuillebeheer leest u in het hierna volgend artikel.

Deel dit bericht via

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.