https___s3-ap-northeast-1.amazonaws.com_psh-ex-ftnikkei-3937bb4_images_8_5_2_6_21476258-1-eng-GB_0758332

Nieuwsflits augustus 2019

vrijdag 4 oktober 2019

Onze vorige Nieuwsbrief verscheen vlak voor de verzending van de vermogensbeheerrapportages over het tweede kwartaal 2019. In juli liepen de rendementen van de portefeuilles in alle risicoprofielen verder op. Wij sloten deze nieuwsbrief af met een enigszins prospectieve overpeinzing betreffende de toenemende kans op een correctie op de aandelenmarkten. Welnu, nadat de kou uit de lucht leek in het handelsconflict tussen de VS en China, stookte Trump het vuurtje weer hevig op door de aankondiging van nieuwe importheffingen van 10% op nog eens $ 300 miljard aan Chinese goederen per 1 september a.s. China sloeg terug door de Chinese yuan te verzwakken. Trump beschuldigde Xi vervolgens van valutamanipulatie. Deze wending in het handelsconflict veroorzaakte behoorlijke turbulentie en heeft de afgelopen twee weken voor een behoorlijke correctie op de aandelenbeurzen gezorgd. Sommige indices lieten dalingen tot wel 10% zien!

In genoemde nieuwsbrief stelden wij dat correcties vaak voorkomen en heel normaal zijn en dat dit goede instapmomenten biedt, mits de macro economische beleggingsomgeving niet is veranderd en de wereldeconomie niet onverwacht in een recessie dreigt te geraken. En daar wringt nu de schoen. Inmiddels hebben ons berichten bereikt van afzwakkende wereldwijde economische groei en deze week werden slechte detailhandelscijfers uit China en Duitsland bekend gemaakt. In Italië nam de onrust toe na de aankondiging van vicepremier Salvini om de regering met zijn Vijfsterrenbeweging te stoppen. De rente in Italië steeg in één dag met meer dan 20 basispunten. Economen houden er nu rekening met een recessie.

In Amerika daalde de rente op tienjaars papier onder de tweejaarsrente. Hierdoor is sprake van een ‘omgekeerde rentestructuur’, vaak een voorbode van een recessie.

De verkiezing van Boris Johnson tot de nieuwe premier van het VK leidt tot verdere onzekerheid, aangezien deze een voorstander is van een harde Brexit.

Al met al is het sentiment de laatste weken verslechterd. De sterke daling van de rentes (en mogelijk nog verdere daling in de toekomst) en het vooruitzicht op meer stimulering door de centrale banken bieden echter wel steun aan de risicovollere beleggingscategorieën. De recent gepubliceerde bedrijfscijfers laten zien dat vooral Amerikaanse bedrijven veel beter hebben gepresteerd dan verwacht (nadat deze overigens eerder fors waren verlaagd), terwijl Europese bedrijven meer last hebben gehad van de afzwakkende wereldhandel.

Begin dit jaar hebben wij onze neutrale positie in aandelen teruggebracht naar (licht) onderwogen en de categorie alternatieve beleggingen opgehoogd. Deze categorie heeft een lage(re) correlatie met aandelen en dit biedt voordeel in turbulente markten. In roerige tijden stijgen de goudprijzen. Een belangrijk punt voor de prijsontwikkeling van goud is de ontwikkeling van de reële rente. Hoe lager de reële rente (nominale risicovrije rentevoet minus inflatie) des te aantrekkelijk goud als belegging is. Eind juli hebben wij in alle risicoprofielen (vanaf defensief) VanEck Vectors Goldminers aangekocht, een belegging in goudmijnen als een hedge tegen volatiele en dalende beurzen. Ondanks dat de rendementen van de modelportefeuilles enigszins zijn gedaald in de afgelopen weken is de schade beperkt gebleven. Wij blijven ervan overtuigd dat door de brede spreiding goed weerstand kan worden geboden aan de turbulentie op de financiële markten.

Deel dit bericht via

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.