tillie-crimew-Aw3I6YsS9pw-unsplash

Onrust op Chinese beurzen

donderdag 9 september 2021

Door: Patrick Zuijderwijk

Al eerder schreven we over de beweeglijkheid van de Chinese beurzen, en ook in de afgelopen maanden is het er niet rustiger op geworden. Dit in tegenstelling tot het relatief rustige koersverloop op de beurzen van de ontwikkelde markten, zoals de Amerikaanse- en Europese beursindices. De brede Chinese aandelenbeurs (MSCI China) leverde de afgelopen twee maanden 16% in, waarmee China haar naam als volatiele aandelenmarkt meer dan waar maakt dit jaar. Van de 20% winst die in de eerste twee maanden van dit jaar werd geboekt, is niets meer over. Sterker nog, de MSCI China index staat year-to-date zelfs ruim 13% in de min.

image1

Bron: BlackRock Investment Institute, gebaseerd op gegevens van Bloomberg, augustus 2021. De gebruikte indices zijn de MSCI Gross Total Return Local Returns indices voor de VS, Japan, VK, Europa (excl. VK), EM, China en 'All Countries' (developed + EM). VK = Verenigd Koninkrijk, EM = opkomende markten, VS = Verenigde Staten.

Deels is dit koersverloop terug te voeren op de groeivertraging van de afgelopen maanden, mede als gevolg van lokale lockdownmaatregelen om de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus de kop in te drukken. Belangrijker is echter de beleidswijziging die de Chinese autoriteiten de afgelopen periode hebben doorgevoerd. Eerder werd al duidelijk dat de Chinese overheid de groei van grote techbedrijven niet zonder meer zijn gang zal laten gaan. De beursgang van het financiële conglomeraat Ant Group met noteringen aan de beurzen van Hongkong en Shanghai ging vlak voor de voorgenomen notering niet door na ingrijpen van de Chinese overheid. In juni kreeg het Chinese taxibedrijf Didi Chuxing een notering aan de beurs van New York en volgde er enkele dagen later een aankondiging van een onderzoek naar de gegevensbeveiliging van het bedrijf door de Chinese waakhond voor cyberbeveiliging.

Daarna greep de Chinese overheid in bij de (online) bijlessector. Dit is in China een grote sector waar op jaarbasis zo’n 100 mld $ in om gaat. Heel veel Chinese kinderen (ongeveer 90%) krijgen bijles om zo betere resultaten op school te behalen en daarmee toegang te krijgen tot de beste universiteiten of andere vervolgopleidingen. Deze bijles wordt gegeven door private onderwijsinstellingen die door de ouders zelf betaald moet worden, waardoor het opvoeden van kinderen een dure zaak is geworden. Ouders kunnen dit maar voor een beperkt aantal kinderen bekostigen terwijl de overheid juist probeert om de bevolkingsgroei te stimuleren; ook China heeft namelijk te maken met een vergrijzing van de bevolking.

De Chinese overheid beschouwt aanscherping van de regelgeving in sectoren zoals scholing en technologie noodzakelijk om deze sectoren beter in toom te houden. Hierbij gaat het om een structurele wijziging van het beleid om beter grip te krijgen op zaken als inkomensongelijkheid, de stijgende kosten van onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting. China wil na tientallen jaren de nadruk gelegd te hebben op kwantitatieve economische groei nu steeds meer gaan inzetten op kwalitatieve economische groei. Het achterliggende streven is om een productievere economie te creëren, waarbij elke (extra) toename van het bbp proportioneel minder vervuiling, ongelijkheid en financieel risico (schuld) genereert.

Hoewel het verstevigen van de grip door de Chinese overheid op zich wellicht niet eens zo negatief hoeft te zijn voor de lange termijn groeivooruitzichten, blinken de Chinese autoriteiten nou niet echt uit in een subtiele aanpak, en dit resulteerde in een volatiele marktreactie. In China kunnen overheidsbesluiten immers vaak sneller worden uitgevoerd dan in de Westerse wereld omdat er maar één partij is die het beleid bepaalt. Overigens zijn de Chinese autoriteiten niet geheel ongevoelig voor hetgeen de markt laat zien. Zeker als de groeidoelstelling in gevaar dreigt te komen, ligt een tijdelijke versoepeling van het beleid voor de hand.

image2

In onze beleggingsportefeuilles beleggen we onder andere via het Allianz China A Shares fund in Chinese aandelen. Dit fonds heeft als benchmark de MSCI China waarvan het rendement eerder in dit artikel beschreven werd. Hoewel het Allianz China A Shares fund over 2021 ook een negatieve performance laat zien (-4,3% t/m 2 september) is er dit jaar wel een relatief goede performance gerealiseerd ten opzichte van de gehanteerde benchmark. Het year-to-date negatieve rendement van het fonds staat in schril contrast met het hoge rendement over geheel 2020 toen er een rendement van ruim 70% werd gerealiseerd. We zien dat het beleggen in China de nodige beweeglijkheid met zich meebrengt en dat het koersverloop niet altijd parallel loopt met de meer ontwikkelde markten, zoals de Europese- of Amerikaanse aandelenmarkt.

image4

Koersverloop year-to-date (tm 2 september 2021) van het Allianz China A-shares Fund (-/- 4,31% in Eur), bron website Allianz Global Investors

China blijft voor ons interessant om in te beleggen. Het is een groeimarkt en de Chinese overheid wil buitenlandse investeerders meer ruimte geven. Het huidige beleid van de overheid is er op gericht om welvaart meer te verdelen over de bevolking. Er is immers nu nog sprake van een kleine rijke toplaag, een groeiende middenklasse maar ook nog meer dan 600 miljoen Chinezen die minder dan 140 $ per maand verdienen. Vooral de groei van de Chinese middenklasse biedt groeipotentieelen kansen voor bedrijven die zich op deze groep richten.

Deel dit bericht via

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.