Portefeuille-analyse

Portefeuille-analyse

zondag 4 augustus 2019

Door: Gerbert Klop

Dagelijks monitoren wij door middel van ons portefeuille management systeem de portefeuilles van onze klanten. En om de twee weken bespreken we in het beleggingscomité uitgebreid de stand van de economie en de mogelijke aanpassingen in de portefeuilles. Daarnaast laten we jaarlijks een aantal modelportefeuilles door een extern bureau onafhankelijk analyseren en doormeten. Dit betreft een extra analyse. De afgelopen weken hebben we de modelportefeuille van het Neutrale risicoprofiel weer uitgebreid laten doormeten over de afgelopen drie jaar op onder andere rendement, risico, spreiding etc. Inmiddels hebben we de analyse uitvoerig besproken en de bevindingen willen we graag met u delen.

Een belangrijke conclusie is dat de portefeuille extra rendement genereert bovenop het genomen risico (alpha genereert). Tevens is geconcludeerd dat de portefeuille een hogere Sharpe ratio heeft dan de benchmark (deze ratio geeft aan in hoeverre het gelopen risico wordt beloond met rendement, hierbij wordt over een bepaalde periode het rendement van de belegging verminderd met het risicovrije rendement (het overschot) en vervolgens gedeeld door de standaarddeviatie van het overschot). Een andere belangrijke conclusie is dat de portefeuille gericht is op het beperken van het neerwaarts risico en één op één omhoog meebeweegt en dat is precies wat we beoogd hebben met onze keuzes. Dat komt met name door de ingenomen posities in de Alternatieve beleggingen en daardoor is de portefeuille goed gediversifieerd. De portefeuille laat goede en tevens door ons gewenste verhoudingen zien op het vlak van risico en rendement.

Ook is er een scenario analyse uitgevoerd met de huidige portefeuille, waarbij de prestaties van de portefeuille ten opzichte van de benchmark zijn gemeten in een tiental stressvolle periodes in de afgelopen twintig jaar. Twee bekende periodes zijn de Tech Bubble van maart 2000 tot en met oktober 2002 en de Financiële crisis van oktober 2007 tot en met begin maart 2009. Dit heeft diverse waardevolle inzichten opgeleverd.

Mede op basis van de uitgevoerde analyse zijn we momenteel bezig met de volgende punten. In het obligatiedeel van de portefeuille hebben we te maken met een zeer lage en zelfs negatieve rente en daar zouden we op zoek kunnen gaan naar een (gedeeltelijk) andere invulling, zodat het rendement minder afhankelijk wordt van de looptijd van de obligaties (duratierisico). We maken reeds succesvol gebruik van een aantal thematische aandelenbeleggingen (zoals Smart Energy en Biotechnologie) en we overwegen daar verder in uit te breiden.

Deel dit bericht via

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.