pexels-artem-podrez-5716051

Splitsing H2O Multibonds, fonds under review

vrijdag 6 november 2020

Door: Guido van Hattem

Op 8 oktober is er een splitsing geweest in het fonds H2O Multibonds . De gewone strategie en het illiquide deel zijn los gekoppeld van elkaar. Het illiquide deel is afgesplitst omdat de Franse Toezichthouder van mening was dat dit deel te groot was om nog als een ‘dagelijks liquide fonds’ gezien te worden. Daarom is besloten om het illiquide deel, wat bestaat uit Private Debt, af te splitsen.

Sinds medio oktober zien beleggers dan ook twee posities Multibonds in de portefeuille in plaats van één. De sidepocket, oftewel het illiquide deel wordt één keer per maand qua koers ververst. Dit is op de laatste werkdag van de maand. Hierin kunnen we niet in kopen of verkopen. De sidepocket zal ‘leeglopen’ en daar komen dus betalingen uit, totdat het fonds geheel ‘leeg’ is. Op dit moment is nog niet geheel duidelijk hoe dat exact gaat lopen en welke termijnen in acht genomen worden. Intentie is dat dit halverwege 2021 geëffectueerd is echter de belangen van beleggers zijn hierin zwaarwegend. Hiermee doel ik op het feit dat men niet tegen bodemprijzen gaat verkopen om maar zo snel mogelijk af te wikkelen.

Volgende week hebben we een overleg gepland met onze contactpersoon bij H2O. Wij hebben een bovengemiddelde aandacht voor dit fonds. We hebben het fonds ‘under review’.

h20
Deel dit bericht via

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.