biotech

Uitgelicht: Polar Capital Biotechnology

vrijdag 11 november 2022

Onze modelportefeuilles zijn opgebouwd uit verschillende financiële producten in de categorieën aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen, beursgenoteerd vastgoed en liquiditeiten. Binnen deze categorieën worden keuzes gemaakt voor specifieke fondsen en/of ETF’s (trackers). Middels deze specifieke keuzes trachten wij diversificatie aan te brengen in de portefeuilles en tevens extra rendement te genereren. Eén fonds dat het in dit teleurstellende beursjaar wél goed heeft gedaan, is het Polar Capital Biotechnology fonds.

Invulling van het fonds

Het fonds wordt beheerd door een team van acht sectorspecialisten, met ruim 180 jaar aan gecombineerde ervaring in deze sector. Er wordt belegd in bedrijven die zich veelal bezig houden met medische innovatie, welke het potentieel heeft de medische sector te transformeren. Het fonds heeft door de jaren heen gemiddeld tussen de 40 en 60 bedrijven in portefeuille. Momenteel zijn 52 bedrijven opgenomen in het fonds, die gemiddeld een marktkapitalisatie (hoeveelheid aandelen vermenigvuldigd met de koers) hebben van 6,5 miljard dollar. Onderstaand is deze verdeling verder uitgewerkt.

Bron: polarcapital.co.uk
Bron: polarcapital.co.uk

Polar Capital kiest dus specifiek voor een mix van bedrijven, die aan de ene kant focussen op medische innovatie en aan de andere kant reeds bestaande producten en/of diensten aanbieden. Hierdoor nemen zijn niet zomaar grote multinationals zoals Johnson & Johnson ($ 443 miljard) of Pfizer ($ 261 miljard) op in het fonds. Dit is goed voor de ‘puurheid’ in het fonds, iets wat wij erg belangrijk vinden in thematische beleggingen. De top drie qua geografische blootstelling is als volgt: Verenigde Staten (60,2%), Nederland (7,3%) en Denemarken (6,8%).

Prestatie sinds opname

Eind 2017 is ervoor gekozen om het Polar Capital Biotechnology fonds op te nemen in de modelportefeuilles en dat heeft behoorlijke rendementen opgeleverd. Het geannualiseerde rendement over 5 jaar bedraagt op moment van schrijven een kleine 15%. Het fonds staat dit jaar 0,5% in de plus, terwijl de wereldwijde aandelenindex een negatief rendement van ruim 8% laat zien.

Om diverse redenen zien wij veel potentieel in dit fonds. Het is algemeen bekend dat de wereldbevolking al jarenlang ouder wordt. Door de vergrijzing neemt de vraag naar medicijnen en medische hulpmiddelen substantieel toe. De essentiële aard van deze producten zorgt ervoor dat de vraag consistent is. Deze structurele vraag resulteert in een stabiele inkomstenstroom voor dergelijke bedrijven in de medische sector. De innovatiekracht van deze bedrijven kan er op de lange termijn voor zorgen dat nieuwe producten en/of diensten in de markt gezet kunnen worden.

Het veranderende beursklimaat

Tot slot is het beursklimaat in de afgelopen periode aanzienlijk veranderd. De focus op kwaliteitsbedrijven, met constante cashflows, is flink toegenomen. Beleggers zijn minder bereid om veel geld te betalen voor groeibedrijven, waarvan de verwachte winst veelal in de toekomst gerealiseerd wordt. Dergelijke groeibedrijven bestaan ook in de medische sector. Dit zijn bedrijven die volledig focussen op het ontwikkelen van nieuwe medicijnen en nog geen geld verdienen. Dit soort bedrijven zijn echter niet opgenomen in het fonds van Polar.

Deze verandering naar focus op cashflows maakt dus dat beleggen in de medische sector als aantrekkelijk wordt beschouwd. Ook wij zijn dus positief over het Polar Biotechnology fonds, aangezien het door haar specifieke karakter daadwerkelijk iets toevoegt in onze portefeuilles. Daarnaast het heeft gezien de resultaten haar plek in onze modelportefeuilles zeker ‘verdiend’.

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.