Tijd 2.0

Uw portefeuillewaarde over 1 minuut

vrijdag 10 maart 2023

Hoe vaak kijkt u naar uw portefeuillewaarde? De titel is natuurlijk gechargeerd, maar hoe vaak beleggers naar de waarde kijken, kan erg verschillen. Het is goed om op de hoogte te blijven van de waardeontwikkeling van de portefeuille, maar heeft het wel zin om dit (erg) vaak te doen?

Historische data geven aan dat beleggen op de lange termijn renderend is. Als voorbeeld pak ik de breed gespreide iShares MSCI ACWI UCITS ETF (een tracker op de wereldindex). In deze ETF zijn ruim 1.600 bedrijven opgenomen uit de hele wereld, in verschillende sectoren. Het geannualiseerde rendement over 10 jaar (per 6-3-2023) bedraagt 10,02%. Maar kijkt u specifiek naar enkele jaren, dan ziet u dat 2018 (-6,17%) en 2022 (-13,62%) een negatief rendement hebben opgeleverd. Ook is te zien dat de koersontwikkeling in de individuele jaren behoorlijk fluctueert, met een standaarddeviatie (bewegelijkheid) van 16,90%. Op de korte termijn kunnen de rendementen zodoende flink verschillen.

Positief of negatief?

De Rabobank heeft onderzoek gedaan naar de frequentie van het kijken naar de portefeuille waarde en de kans op het zien van een positief rendement. Indien u om de minuut kijkt, is de kans nipt hoger dan 50% dat het rendement positief is. Kijkt u bijvoorbeeld weer één minuut later, kan dit zomaar omgedraaid zijn in een negatief rendement. Dit komt omdat koersen op de korte termijn vooral bestaan uit ruis. Indien u geduldiger bent en minder vaak uw portefeuillewaarde controleert, is de kans dat u een positief rendement ziet steeds groter, zo ook te zien onderstaand:

Bron: Berekening Rabobank o.b.v. gemiddelde 10-jaarsrendement en -volatiliteit MSCI ACWI
Bron: Berekening Rabobank o.b.v. gemiddelde 10-jaarsrendement en -volatiliteit MSCI ACWI

In dit verhaal speelt de psyche van de mens ook nog een grote rol. Onderzoeken uit de financiële gedragspsychologie tonen namelijk aan dat verliezen twee keer zo zwaar worden ervaren dan het ervaren van winst. Mocht u net pech hebben en een aantal keren net op een verkeerd moment naar de portefeuille kijken, kunt u achter elkaar stuitten op een verlies. Dit zou een negatief effect kunnen hebben op uw mentale gezondheid. De verschillende emoties die gepaard gaan met koersontwikkelingen zijn goed weergegeven in de emotiecyclus van de belegger.

Bron: Thomson Reuters Datastream, ING investment, VUVB
Bron: Thomson Reuters Datastream, ING investment, VUVB

Het gevaar is dat uw emoties de overhand zouden kunnen krijgen. Ziet u de portefeuillewaarde steeds maar dalen, kunt u een gedachte krijgen van ‘bij het bereiken van waarde X, wil ik mijn portefeuille verkopen’. Dit met de insteek om te redden wat er te redden valt. Dit zijn vaak juist erg slechte momenten om op de verkoopknop te drukken.

En als de koersen weer stijgen

Mochten de koersen van beleggingen vervolgens weer gaan stijgen, kan de gedachte opkomen dat u weer in de markt wil zitten. De belegger kan bij stijgende koersen de gedachte krijgen dat hij ook zijn graantje wil meepikken en dat hij bang is om de boot te missen. Hierdoor is het mogelijk dat beleggingen op een hoger punt worden aangekocht, wat een lager rendement oplevert.

De mate waarin u naar uw portefeuillewaarde kijkt, is zoals eerder benoemd per persoon verschillend. Wij zeggen absoluut niet dat u nooit meer naar de portefeuillewaarde moet kijken. Maar het kan voor uw gemoedstoestand wel positief uitpakken om dit minder vaak te doen. Wij selecteren de beleggingen door diverse criteria te nauwkeurig analyseren en zodoende de meest passende beleggingen in uw portefeuille aan te kopen. Deze beslissingen zijn volledig gebaseerd op ratio. Wij hebben er vertrouwen in dat deze beleggingen op de lange termijn rendement genereren en laten ons dus niet leiden door de waan van de dag. Voor een extra toelichting hierop kunt u altijd contact opnemen met uw vermogensbeheerder.

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.