Van uitsluiten naar insluiten betekenisvol beleggen header

‘Van uitsluiten naar insluiten’, betekenisvol beleggen

vrijdag 8 oktober 2021

Door: Leendert-Jan Visser

De zoekterm ‘duurzaam beleggen’ levert momenteel in Google ongeveer 603.000 zoekresultaten op. Er gaat geen dag voorbij en er wordt geen beleggingsseminar georganiseerd of de term ‘duurzaam beleggen’ komt ter sprake.

En hoewel het begrip al jaren bekend is in de financiële sectoren meerdere partijen in hun beleggingsbeleid al langer inspelen op de trend van een verduurzaming van het economisch- en maatschappelijk leven krijgt duurzaam beleggen en investeren met name de laatste tijd steeds meer ‘handen en voeten’.

In de beginperiode was duurzaam beleggen een synoniem van het niet beleggen in bedrijven die in verband konden worden gebracht met de tabaksindustrie, de gokindustrie, zwaar vervuilende bedrijfssectoren e.d. Het ging bij duurzaam beleggen met name om het uitsluiten van beleggingen in genoemde activiteiten. Echter, met name na de introductie van de concrete VN doelstellingen (17 in totaal) is duurzaam beleggen tastbaarder geworden en krijgt het een gezicht in de verschillende modelportefeuilles. Het beleid van duurzaam beleggen is gemigreerd van een beleid van uitsluiten naar een beleid van beïnvloeden (=Impact Investing). Met behulp van bepaaldebeleggings- en investeringskeuzes kan een positieve invloed worden uitgeoefend op het leven en welzijn van mensen en natuur.

Van uitsluiten naar insluiten betekenisvol beleggen ESG

* Van uitsluiten naar insluiten.

Met interesse hebben we als Comfort de trends en ontwikkelingen met betrekking tot duurzaam beleggen in de achterliggende jaren gevolgd. In het begin met de nodige reserves, omdat duurzaam beleggen moeilijk meetbaar was en het soms wat hypeachtige trekjes begon te krijgen. Maar in de loop van de tijd werden er door partijen zoals Morningstar en Sustainalytics tools ontwikkeld waardoor duurzaamheid enigszins objectief gemeten kon worden. Hierdoor konden er steeds beter concrete beleggingskeuzes gemaakt worden uit het grote assortiment van beleggingsfondsen. En zo werd duurzaam beleggen ook in ons beleggingsbeleid ingevoerd en ingebed. Meer en meer ontstond er een kader, waardoor het mogelijk werd om met beleggingskeuzes het verschil te maken met het oog op een ‘betere wereld’.

Een van de mooiste voorbeelden van duurzaam beleggen, of eigenlijk Impact Beleggen, is het beleggen in een Microkredietfonds. Met behulp van zo’n beleggingsfonds krijgen ondernemers in Ontwikkelingslanden toegang tot de markt van kredietverlening. En zo worden deze ondernemers in staat gesteld hun passie te volgen en hun ondernemingsmissie te realiseren.

* Veel ondernemers die geholpen worden met kredieten betreffen familiebedrijfjes en/of éénpitters.

Tijdens één van onze gesprekken met een Fondsenhuis waarmee we al jaren zaken doen, hebben we onze wens om te beleggen in een Microkredietfonds ter sprake gebracht. Enerzijds willen we met de keuze van zo’n beleggingsfonds zo concreet mogelijk invulling geven aan ons duurzaam beleggingsbeleid en anderzijds is deze beleggingskeuze gericht op een verdere diversificatie (risicospreiding) van het belegde vermogen van onze relaties.

Na het bijwonen van een aantal presentaties, het voeren van meerdere gesprekken onder andere ook met de manager van de verschillende fondsen, een interne afweging met het team van vermogensbeheerders en een inventarisatie bij onze depotbanken is uiteindelijk de keuze gemaakt om te beleggen in het Actiam Impact Financial Inclusion Fund.

Anders bij de meeste andere beleggingsalternatieven, wordt bij Impact Beleggen gestreefd naar het realiseren van een positieve invloed op het leven mensen die uitgesloten (dreigen te) worden. Het streven naar een zo hoog mogelijk rendement is veelal van ondergeschikt belang. Op een hele praktische en transparante manier wordt bij deze manier van beleggen invulling gegeven aan het realiseren van een aantal van de 17 VN doelstellingen.

Van uitsluiten naar insluiten betekenisvol beleggen actiam

* Een overzicht van de gerealiseerde VN doelstellingen die het fonds met haar investeringen heeft bewerkstelligd.

Het vermogen dat aan het Actiam Impact Financial Inclusion Fund is toevertrouwd dient een zichtbaar doel: het helpen van mensen die veelal ontsloten zijn van krediet, hele hoge rentes moeten betalen op een krediet en uitgesloten zijn van de waardeketen. Dankzij de inzet van Microfinancieringen krijgen deze ondernemers een kans hun ondernemersmissie te realiseren en hun bedrijf verder te ontwikkelen.

De beleggingen die wij voor onze klanten in dit fonds doen, worden door het fonds uitgeleend aan verschillende MFI’s (Micro Finance Institutions) die het op hun beurt weer in de vorm van relatief kleine leningen ter beschikking stellen aan lokale ondernemers in Ontwikkelingslanden. Onderstaand is in een schema weergegeven hoe deze beleggingen en investeringen verlopen.

Van uitsluiten naar insluiten betekenisvol beleggen investors

* Via de beleggingen van onze klanten in het fonds worden er wereldwijd leningen verstrekt aan MFI’s die het geld vervolgens uitlenen aan ondernemers in Ontwikkelingslanden.

Enkele beleggingstechnische aspecten van het fonds

 • Nagenoeg geen correlatie met andere beleggingsvarianten, dus een mooie risico diversificatie;
 • Het fonds belegt in leningen aan MFI’s, die worden getypeerd als Private Debt met een gemiddelde rating van BB;
 • De gemiddelde lening grootte aan een MFI is € 2,4 miljoen;
 • Zeer lage beweeglijkheid;
 • Zeer laag kredietrisico (gerealiseerd verlies is 0,1% per jaar sinds de oprichting);
 • Leningen aan ongeveer50 MFI’s, hetgeen een selectie is uit een totaal van meer dan 240 MFI’s;
 • Leningen aan MFI’s in 25 verschillende landen;
 • Belegd vermogen is ongeveer € 132 miljoen;
 • Het fonds heeft een bewezen historie en bestaat 7 jaar;
 • Streefrendement 3%-5% netto (gerealiseerd is ongeveer 3,5% sinds de oprichting in 2014);
 • Dagelijks in- en uitstappen;
 • Maximaal wordt er 12,5% in één land geïnvesteerd;
 • Maximaal wordt er 5% in één MFI geïnvesteerd;
 • Opbouw in verschillende soorten leningen en verschillende looptijden (ongeveer 90% is geïnvesteerd in looptijden van 12 tot 36 maanden), gemiddelde looptijd is nu ongeveer 1 jaar;
 • Ongeveer 55% wordt geïnvesteerd in USD en 21% in EUR, de rest is lokale valuta.
Deel dit bericht via

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.