element5-digital-ls8Kc0P9hAA-unsplash

Verkiezingen VS: er komt een president, links- of rechtsom

vrijdag 6 november 2020

Door: Patrick Zuijderwijk

Op het moment van schrijven van deze bijdrage weten we nog niet wie de komende vier jaar president van de Verenigde Staten zal zijn. Was het in 2016 zo dat op de dag van de verkiezingen al duidelijk was dat Trump was gekozen als president, op dit moment moeten er nog stemmen worden geteld die per post zijn uitgebracht in een aantal staten. De uitslag in deze staten, zoals bijvoorbeeld Pennsylvania, Michigan en Wisconsin zullen bepalend zijn voor wie er volgend jaar in het Witte Huis zal wonen. Als het voor het einde van deze week nog niet duidelijk is wie de nieuwe president wordt, dan bestaat het gevaar dat het nog langere tijd zal duren voordat er een duidelijke uitslag zal zijn, hetgeen zeer waarschijnlijk zal leiden tot volatielere beurzen. Beurzen zijn gebaat bij een duidelijke uitslag van de verkiezingen en dat lijkt nu niet het geval te zijn.

trump - biden

Een interessante vraag is om te kijken bij welke president de belegger uiteindelijk het meest gebaat is. Er kan een groot verschil zijn tussen een eerste reactie op de beurzen en de reactie op de wat langere termijn, hetgeen we in 2016 duidelijk hebben gezien. De Europese beurzen reageerden destijds bij opening zeer negatief maar al snel draaiden de beurzen en was er op de Amerikaanse beurs aan het einde van de dag zelfs een positief resultaat te zien. Kijken we naar de totale periode van het 4-jarig presidentschap dan lijkt een democratische president beter te zijn voor de beurzen. Daarbij moeten we wel aantekenen dat de komst van een grote crisis zoals de financiële crisis van 2008 (president G.W Bush 2001-2009) of de grote depressie in de jaren ’30 van de vorige eeuw (een forse) invloed heeft op het rendement (zie in de grafiek hieronder bijvoorbeeld ook de regeerperiode van president Hoover, 1929-1933).

democraten goed, republikeinen slecht voor de beurs

We kunnen ook op een andere manier naar beide kandidaten voor het presidentschap kijken, namelijk door naar de gedane verkiezingsbeloften en -thema’s te kijken waar tijdens de campagnes de nadruk op is gelegd. Biden heeft aangegeven dat hij zich in zijn presidentschap wil gaan richten op banengroei, investeringen in duurzame energie, infrastructuur en een verhoging van het minimumloon. Zijn ‘groene plannen’ wil hij financieren met een verhoging van de vennootschapsbelasting van 21 naar 28%.
Trump zal waarschijnlijk de huidige lijn doorzetten: meer protectionisme, meer lastenverlichtingen en economische stimuleringsmaatregelen, waarbij er mogelijk ook nog meer kwantitatieve verruiming door de Amerikaanse centrale Bank (FED) plaats zal vinden. Zo zien we bijvoorbeeld in een outlook van Saxo Bank welke sectoren in trek zullen zijn bij een overwinning van Biden of van Trump:

Biden wint
Trump wint
Groene energie in trek
Olie- & Gas-sector maakt sprong
Olie- & Gas-sector geraakt
Small- caps outperformers
Infrastructuur krijgt impuls
S&P en Nasdaq 100 omhoog
Financials onder druk
Medische sector minder in trek

Voor de uitvoering van zijn plannen is het voor de nieuwe president een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat belangrijk. Wanneer de Republikeinen bijvoorbeeld de meerderheid in beide kamers zouden halen, is de kans op aanvullende belastingverlagingen groot, wat goed is voor de beurzen. Anderzijds zullen de Democraten bij een meerderheid van beide kamers fors gaan investeren in de infrastructuur. Zoals het er echter nu naar uit ziet, zal het Huis van Afgevaardigden in handen blijven van de Democraten en de Senaat zal een Republikeinse meerderheid behouden. Dit zal er mogelijk toe leiden dat de harde strijd tussen de beide partijen blijft voortbestaan hetgeen niet goed is voor een economisch herstel.

Concluderend durven we toch te stellen, dat het uiteindelijk weinig uitmaakt welke partij de verkiezingen in de VS wint. In de afgelopen 85 jaar zijn er zeven Democratische en zeven Republikeinse presidenten geweest en de beurzen zijn uiteindelijk altijd blijven stijgen. In die zin kunnen we constateren dat het belegd blijven voor beleggers veel belangrijker is dan het resultaat van de verkiezingen.

Deel dit bericht via

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.