jason-briscoe-amLfrL8LGls-unsplash

Wat heeft het goed en minder goed gedaan in onze beheerportefeuilles?

maandag 13 januari 2020

Wat heeft het goed en minder goed gedaan in onze beheerportefeuilles?

Door Patrick Zuijderwijk

Zoals in het vorige artikel ook al naar voren is gekomen is 2019 een prachtig beursjaar geworden. Daarbij zijn er mooie resultaten behaald in de verschillende asset categorieën, zoals bijvoorbeeld aandelen en obligaties maar ook in beursgenoteerd vastgoed.

In de beheerportefeuilles nemen we diverse fondsen en trackers op zodat we een hoge mate van spreiding bereiken. Niet alleen over diverse beleggingscategorieën maar ook over diverse regio’s, thema’s en andere accenten. In deze bijdrage willen we een aantal fondsregels naar voren halen die het juist goed of minder goed gedaan hebben in de portefeuilles.

Aandelenfondsen en -trackers

Het T. Rowe U.S. smaller Company Equity Fund is een fonds dat belegt in Amerikaanse aandelen die op basis van marktkapitalisatie tot de relatief ‘kleinere’ Amerikaanse bedrijven behoren. Vanuit onze beleggingsovertuiging alloceren we ook een deel van het te beleggen vermogen naar middelgrote en kleinere bedrijven omdat daar extra rendement behaald kan worden; vandaar dat dit fonds ook in onze portefeuilles is opgenomen vanaf het neutrale profiel. Het US smaller company Fund heeft in 2019 een performance van 40% laten zien. Kijken we naar het resultaat van de S & P 500 index met de 500 grootste bedrijven in de VS dan zien we een resultaat van ruim 27%. Hierbij blijkt dat een allocatie naar kleinere bedrijven in de VS een mooi extra rendement heeft opgeleverd in de beheerportefeuilles.

Het DWS Top Dividende Fund is een wereldwijd beleggend aandelenfonds dat in alle profielen van de beheerportefeuilles is opgenomen. Dit fonds belegt voornamelijk in hooggekapitaliseerde bedrijven, waarvan een dividendopbrengst verwacht wordt welke hoger ligt dan het marktgemiddelde. Het fonds nemen we op, omdat op de langere termijn ‘waarde’ aandelen een beter resultaat laten zien dan ‘groei’ aandelen. Kijken we naar de performance van dit fonds over 2019 dan heeft dit fonds in absolute zin een goed rendement laten zien van ruim 21%. Maar als we het resultaat afzetten tegen andere aandelenbenchmarks zoals de MSCI wereld index dan zien we echter een resultaat dat zo’n 9% achterblijft.

Obligatiefondsen en -trackers

Het Kames Investment Grade Global Bond Fund USD belegt wereldwijd voornamelijk in investment grade obligaties van overheden en bedrijfsobligaties, terwijl de valutaposities niet afgedekt worden. Dit fonds is met uitzondering van de offensieve portefeuilles in alle beheerportefeuilles opgenomen om een wereldwijde exposure naar obligaties te hebben, waarbij het actieve beleid van het fonds extra resultaat moet genereren ten opzichte van passieve fondsen. Dit Kames fonds heeft een prima performance gerealiseerd van ruim 16,3% op jaarbasis, hetgeen een outperformance is van ruim 1,7% op de eigen benchmark. Kijken we echter naar de algemene Europese obligatie benchmark Barclays Global Aggregated Index Eur met een resultaat van 5,1% dan zien we dat de keuze voor wereldwijd beleggen in obligaties door opname van dit fonds een fors extra rendement heeft opgeleverd in 2019.

Het VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA is een staatsobligatie ETF bestaande uit 15 staatsobligaties met een minimale AA rating en een looptijd tussen de 1 en maximaal 5,5 jaar. Dit fonds is opgenomen in de lagere risicoprofielen t/m neutraal. De performance over 2019 laat een licht negatief resultaat zien van -0,11% waarbij het fonds licht achterblijft bij de eigen benchmark. Maken we echter een vergelijk met de algemene obligatiebenchmark (Barclays Global Aggregated Index Eur) dan zien we een underperformance van 5%. In die zin heeft dit fonds in de portefeuille negatief bijgedragen aan het toch goede totale obligatierendement van onze beheerportefeuilles.

Deel dit bericht via

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.