pensioen

Wat is uw pensioen waard?

vrijdag 10 februari 2023

Het moment om met pensioen te gaan kan voor mensen verschillend opgevat worden. Misschien kijkt de één al jaren reikhalzend uit naar dit moment en weet de ander nog lang niet van ophouden. Bij het bereiken van de pensioenleeftijd heeft u recht op een AOW (Algemene Ouderdomswet) in Nederland. Naast de AOW bestaan er nog andere mogelijkheden voor het opbouwen van pensioen. In Nederland is het pensioenstelsel opgebouwd uit drie pijlers, namelijk:

  1. AOW, de hoogte is afhankelijk van het aantal jaren dat je in Nederland woont;
  2. Pensioenopbouw via de werkgever;
  3. Aanvullend individueel pensioenopbouw.

Het wettelijke pensioen

Momenteel bedraagt de AOW in Nederland € 1.353,11 netto per maand voor één ongehuwd persoon. Bent u beiden AOW gerechtigd, dan krijgt u gezamenlijk € 1.841,96. Indien u via uw werkgever pensioen opbouwt, komt dit als aanvulling op uw AOW uitkering. Daarnaast kunt u dus ook nog, indien mogelijk, zelfstandig aanvullend pensioen opbouwen.

Deze derde pijler in het pensioenstelsel kunt u gebruiken indien u:

  • Geen (volledig) pensioen opbouwt bij uw huidige of voorgaande werkgever; of
  • Als ZZP’er geen pensioen opbouwt.

Van nature heeft de mens moeite om na te denken over de verre toekomst (bijvoorbeeld tientallen jaren). Desondanks is het toch belangrijk om zo vroeg mogelijk na te denken over uw toekomstige pensioen. Het is een feit dat de verhouding tussen de groep werkenden ten opzichte van ouderen/gepensioneerden al jaren lang aan het afnemen is. In de onderstaande bevolkingspiramide is ook duidelijk te zien hoe groot de groep nu is van mensen tussen de 50 tot 67 jaar. Steeds minder werkenden moeten dus bijdragen aan een steeds grotere groep (toekomstige)gepensioneerden.

Bron: CBS, de bevolkingspiramide in Nederland in 2023.
Bron: CBS, de bevolkingspiramide in Nederland in 2023.

Het is daarom mogelijk dat er in de nabije toekomst veranderingen in de wetgeving betreffende pensioen gaan plaatsvinden, aangezien het de vraag is of dit stelsel met AOW wel houdbaar is. Des te belangrijker het is om zelf na te gaan wat u kunt doen om (aanvullend) pensioen op te bouwen. Dit is dus mogelijk door de eerder benoemde 3e pijler in het pensioenstelsel, namelijk het aanvullende individuele pensioenopbouw. U kunt een deel van uw brutosalaris, de zogenoemde jaarruimte, inleggen op een pensioenrekening. Deze jaarruimte is aanzienlijk verhoogd vanaf 2023, van 13,3% naar 30%. Dit houdt in dat de inleg die u fiscaal aantrekkelijk in een pensioenrekening kunt inleggen meer dan verdubbeld is!

De fiscale voorwaarden

Waar de Nederlandse overheid pensioenbeleggen extra stimuleert door de jaarruimte te verhogen, wordt vrij vermogen in Box III juist hoger belast. De overheid gaat ervan uit dat beleggingen een rendement van 6,17% weten te behalen en daarover wordt vervolgens 32% belasting geheven (enkel boven het heffingsvrij vermogen van €57.000 per persoon). Om de belastingdruk te verlagen is het daarom aantrekkelijk om naast vrij vermogen ook te kiezen voor pensioenbeleggen. De inleg is nu onder fiscale voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Over dit vermogen dient natuurlijk ook belasting betaald te worden, maar pas op het moment dat u met pensioen gaat. Hierdoor valt u mogelijk in een lagere schijf voor de inkomstenbelasting.

Daarom adviseren wij u uw toekomstige pensioen eens helder in kaart te brengen. Via www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u bekijken wat u tot nu toe heeft opgebouwd. Daarnaast kunt u berekenen of u beschikt over jaarruimte. Indien dit het geval is, kunt u nadenken of pensioenbeleggen een passend alternatief voor u is. Voor het inzichtelijk maken van uw (toekomstig) pensioen kunt u de hulp inschakelen van een financieel adviseur. Wij beschikken over een groot netwerk aan financieel adviseurs en op de volgende website kunt u nagaan of er een financieel adviseur in de regio is voor u: www.vermogens-regie.nl.

Via ons concept Toekomstbeleggen.nl kunt u zowel vrij vermogen in Box III als vermogen ten gunste van pensioen in Box I opbouwen. Mocht u voor nu meer informatie willen over pensioenbeleggen via Toekomstbeleggen.nl, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen.

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.