coronavirus

Welke invloed heeft het Coronavirus op de internationale beurzen?

donderdag 6 februari 2020

Door Patrick Zuijderwijk

De wereldwijde beurzen stonden vorige week onder druk door de uitbraak van het Corona virus in de Chinese stad Wuhan in de provincie Hubei. Het Corina virus is een griepachtig virus dat ontstaan lijkt te zijn op een kleine markt in de stad Wuhan en is net als griep van mens op mens overdraagbaar. Het aantal besmettingen stijgt nog steeds, op het moment van schrijven zijn er meer dan 20.000 besmettingen in China zelf en zijn er buiten China meer dan 150 besmettingen bekend, waarvan een beperkt aantal in Duitsland en Frankrijk. Inmiddels zijn er in China 425 mensen aan het Corona virus overleden. De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verklaard dat het coronavirus nu officieel een internationale bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Pas vijf keer eerder werd een dergelijke noodsituatie uitgeroepen.

Om in te kunnen schatten welke economische invloed het virus kan hebben kan er een vergelijk worden gemaakt met eerdere uitbraken van een virus, zoals bijvoorbeeld bij de SARS uitbraak in 2003 in China. Destijds liepen de kosten van de uitbraak in China op tot naar schatting 1 a 2% van het Chinese BBP en kostte het destijds zo’n 0,5% van de wereldwijde economische groei. Hoewel dit schattingen zijn met een grote foutmarge, geven deze cijfers wel een indruk van de kosten die er mee gemoeid kunnen zijn en de impact op de economie. Daarnaast moeten we ons realiseren dat de Chinese economie veel groter en invloedrijker is dan tijdens de SARS uitbraak van 2003:

corona stats

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de impact van China op de wereldeconomie veel groter is dan destijds in 2003; China produceert nu 16% van het mondiale bruto binnenlands product (2e economie ter wereld) tegenover slechts 4% in 2003. Het mogelijke mondiale effect van eventuele vraaguitval in het land is daarmee ook veel groter dan in 2003. De vraaguitval in China wordt op dit moment veroorzaakt doordat Chinese burgers uit de getroffen provincie(s) niet mogen reizen, in veel gevallen niet naar hun werk mogen gaan, fabrieken gedwongen stil liggen, veel luchtvaartmaatschappijen niet meer op China vliegen en doordat de consumptie een forse knauw krijgt wegens verlaten straten in veel grote steden.

Kijken we naar de impact op de beurzen van eerdere virussen dan zien we dat de (negatieve) impact in de eerste periode na de uitbraak er meestal wel is maar dat het effect na een periode van drie of zes maanden al weer is weggeëbd en is er een in de meeste gevallen een positieve performance te zien van de wereldwijde beurs (MSCI wereld), zie de tabel en grafiek hieronder.

immune world epidemics and global stock market performance

Het daadwerkelijk effect van het corona virus op de wereldwijde beurzen is nu nog lastig in te schatten. Op maandag 3 februari sloot de Chinese CSI index -7,9% lager nadat de beurs in China 10 dagen gesloten is geweest. Inmiddels zien we daar overigens weer een licht herstel optreden.

Kijken we naar de beurzen in de VS en Europa dan zien we dat de dalingen van eind januari al weer zijn ingelopen op dinsdag 4 februari. De Nederlandse AEX laat op 5 februari al zelfs een intraday stand van 613 punten zien, een stand die zo’n 1,4% hoger is dan de stand van de AEX per ultimo 2019. Ook de S&P 500 laat sinds afgelopen week (31 januari) een herstel van zo’n 2,0% zien en de Euro Stoxx 50 laat over dezelfde periode een herstel zien van 2,5%.

Natuurlijk houden we de actuele ontwikkelingen rond het virus scherp in de gaten en zullen we actie ondernemen wanneer we dit nodig achten. Op dit moment zien wij nog geen reden om de weging in aandelen aan te passen. We zijn licht onderwogen in aandelen en vinden deze weging passen bij de huidige situatie. Gezien het snelle herstel van de internationale beurzen in de afgelopen dagen lijkt al veel nieuws van het Coronavirus verwerkt in de koersen maar het is nog veel te vroeg om al echt conclusies te kunnen trekken.

Deel dit bericht via

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.