adeolu-eletu-unRkg2jH1j0-unsplash

Wijziging invulling Defensief en Neutraal risicoprofiel

donderdag 6 mei 2021

Door: Gerbert Klop

Medio april hebben wij een wijziging doorgevoerd van de invulling van de risicoprofielen Defensief en Neutraal.

Na een grondige analyse van de door Comfort Vermogensbeheer gehanteerde risicoprofielen en een vergelijking met risicoprofielen bij andere vermogensbeheerders, zijn wij tot de conclusie gekomen dat in de uitgangspunten (de strategische verdeling) van het Defensieve en Neutrale risicoprofiel een aantal wijzigingen dienden te worden aangebracht.

Voor het Defensieve risicoprofiel zien de wijzigingen van de strategische verdeling over de beleggingscategorieën er als volgt uit (vet gedrukte percentages zijn gewijzigd):

categorieBandbreedteOude percentageNieuwe percentage
Aandelen0% – 20%10%10%
Obligaties50% - 100%77,5%80%
Alternatieve beleggingen0% - 25%5%5%
Vastgoed0% - 10%2,5%2,5%
Liquiditeiten0% - 50%5%2,5%

Voor het Neutrale risicoprofiel zien de wijzigingen van de strategische verdeling (Strategische Asset Allocatie) over de beleggingscategorieën er als volgt uit (vet gedrukte percentages zijn gewijzigd):

categorieBandbreedteOude percentageNieuwe percentage
Aandelen30% – 60%45%50%
Obligaties30% - 60%45%40%
Alternatieve beleggingen0% - 25%5%5%
Vastgoed0% - 10%2,5%2,5%
Liquiditeiten0% - 40%2,5%2,5%
strategische verdeling neutraal risicoprofiel

Tijdens ons beleggingsoverleg kan op basis van diverse economische analyses besloten worden om af te wijken van de strategische verdeling en per categorie een over- of onderweging aan te brengen. Onze huidige visie is een neutrale weging voor aandelen, obligaties zijn onderwogen ten gunste van een overweging in alternatieve beleggingen en ook de categorie vastgoed is overwogen.

De tactische verdeling (Tactische Asset Allocatie) over de verschillende beleggingscategorieën ziet er momenteel per risicoprofiel als volgt uit:

Categorie / risicoprofielDefensiefMatig DefensiefNeutraalMatig OffensiefOffensief
Aandelen10%30%50%70%90%
Obligaties64%48%32%12,5%0%
Alternatieve beleggingen12,5%12,5%11,5%11,5%2,5%
Vastgoed5%5%5%5%5%
Liquiditeiten8,5%4,5%1,5%1%2,5%
strategische verdeling neutraal risicoprofiel

In een Neutraal risicoprofiel is de weging van de categorie Aandelen per half april dus verhoogd van 45% naar 50%. Obligaties zijn in de plaats hiervan verder verlaagd en ook een deel van de liquiditeiten is hiervoor gebruikt.

Deel dit bericht via

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.