tormius-YEWvMidcKkg-unsplash

Aanpassingen portefeuilles

vrijdag 12 april 2024

Onlangs hebben wij tijdens ons beleggingsoverleg besloten om een aantal wijzigingen door te voeren in de portefeuilles met beleggingsfondsen en trackers. Dit artikel is bedoeld u een verdere toelichting te geven over deze wijzigingen.

Naast de wijzigingen zullen wij ook weer de herbalancering van de portefeuilles uitvoeren. Ieder kwartaal brengen we daardoor de portefeuilles weer in lijn met de tactische wegingen van de diverse beleggingscategorieën.

Onze beleggingsstrategie

In een eerdere nieuwsbrief schreven wij al dat wij gebruik maken van de zogeheten ‘Core & Satellite’ strategie. Hierbij selecteren wij breed gespreide wereldwijde beleggingsfondsen/ETF’s met lage onderliggende kosten als ‘Core’ beleggingen en de ‘Satellites’ zijn vaak beleggingsfondsen/ETF’s met een specifiek thema/karakter. Met deze keuzes wordt getracht extra rendement te genereren ten opzichte van de brede markt. Zodoende stellen wij portefeuilles samen met diverse ‘soorten’ beleggingen die allemaal op hun eigen manier bewegen. Voor ons is het een continu proces om te blijven beoordelen of de huidige inrichting van de portefeuilles nog de juiste is qua risico/rendementsverhouding.

Bron: justetf.com. Visuele weergave van een ‘Core & Satellite’ strategie.
Bron: justetf.com. Visuele weergave van een ‘Core & Satellite’ strategie.

Thematische beleggingen hebben vaak een hogere beweeglijkheid dan breed gespreide wereldwijde beleggingen en op lange termijn wordt de belegger hiervoor (vaak) gecompenseerd met een hoger rendement. Dit hoeft uiteraard niet altijd het geval te zijn. Vorig jaar hebben meerdere thematische beleggingen uit de portefeuille een moeilijk jaar gekend en dit had invloed op het rendement van de totale portefeuille. We verlagen nu het aantal satellieten verder van vier naar drie stuks en we ruilen een thema om.

We behouden de thema’s biotechnologie en grondstoffen en verwijderen de fondsen met betrekking tot smart energy en financiële technologie. Tevens voegen we een fonds toe dat belegt in enkele tientallen aandelen van goed geleide bedrijven die profiteren van structurele veranderingen en gebruik maken van de kansen die globalisering biedt. Het betreft grote, internationaal opererende ondernemingen die beschikken over prijszettingsmacht op basis van een duurzaam concurrentievoordeel.

Wijziging categorie obligaties

Binnen de categorie obligaties brengen wij ook een wijziging aan. We ruilen een variabel rendement in voor een vast rendement, door een Nederlandse staatslening te kopen met een looptijd tot halverwege 2025 en een deel van de positie in een beleggingsfonds te verkopen. Daardoor verlagen we tevens het risico van het obligatiedeel van de portefeuilles.

De keuze voor een relatief kort lopende obligatie is gelegen in het feit dat het rendement bij die looptijd aantrekkelijker is dan bij langer lopende obligaties.

Bron: Investing.com. Opbrengstcurve Nederlandse staatsobligaties
Bron: Investing.com. Opbrengstcurve Nederlandse staatsobligaties

Mocht u behoefte hebben aan een verdere toelichting op deze wijzigingen, dan kunt u contact opnemen met uw vermogensbeheerder.

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.