image1

De verwachte rendementen voor 2022 en verder

vrijdag 10 december 2021

Door: Gerbert Klop

Aan het eind van elk jaar kijken we bij Comfort Vermogensbeheer terug op het (bijna) afgelopen jaar en evalueren wij de rendementen op de diverse financiële markten, zoals de prestaties op de aandelenmarkten, maar ook op de obligatiemarkten. Tevens kijken we dan vooruit naar het komende jaar (en de jaren daarna) en maken wij onze inschattingen van de te verwachten rendementen voor de diverse beleggingscategorieën.

Onze verwachtingen zijn ten opzichte van vorig jaar niet gewijzigd en daarom hanteren we dezelfde prognose rendementen voor 2022 en verder zoals vorig jaar vastgesteld.

image1

De netto prognose rendementen per categorie zijn als volgt:

  • Aandelen 8%
  • Obligaties 1%
  • Alternatieve Beleggingen 3%
  • Vastgoed 8%
  • Liquiditeiten 0%

De prognose rendementen per profiel zijn dan (op basis van de strategische wegingen van de categorieën):

  • Defensief: 2% en de bandbreedte van het rendement – 10% tot 14%
  • Matig Defensief: 3,5% en de bandbreedte van het rendement – 13% tot 20%
  • Neutraal: 4,5% en de bandbreedte van het rendement – 16% tot 25%
  • Matig Offensief: 6% en de bandbreedte van het rendement – 22% tot 34%
  • Offensief: 7% en de bandbreedte van het rendement – 27% tot 41%

In ons huidige beleggingsbeleid hanteren we echter een tactische verdeling, waarin wij de categorie obligaties flink onderwegen ten gunste van de categorie alternatieve beleggingen. Wij verwachten voor de alternatieve beleggingen een hoger rendement dan voor de categorie obligaties.

Indien we rekening houden met de huidige tactische wegingen van de beleggingscategorieën dan zijn de verwachte rendementen iets hoger dan op basis van de strategische wegingen.

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.