nick-fewings-xiiUq3BtlNc-unsplash

Fonds in de spotlights: DeGroof Petercam Emerging Markets Sustainable Bonds Fund

vrijdag 9 juni 2023

In februari 2018 kochten wij de eerste posities aan van het obligatiefonds van DeGroof Petercam dat in obligaties belegt in Emerging Markets. Het fonds wordt actief gemanaged door de Belgische fondsbeheerder DeGroof Petercam en maakt uitgesproken keuzes. Vanuit duurzame overtuigingen belegt het fonds bijvoorbeeld niet in Rusland of China.

De motivatie om een dergelijk obligatiefonds in de portefeuilles op te nemen ligt in spreiding en diversificatie. De rentes liggen in de meeste Opkomende Landen op een hoger niveau dan in de rest van de wereld het geval was (en deels is). Het fonds belegt vrijwel uitsluitend in Staatsobligaties van Opkomende Landen, dit kunnen ook lagere overheden zijn. Het palet aan obligaties is zeer divers, denk hierbij aan eeuwigdurende obligaties, reguliere staatsobligaties, obligaties aan de inflatie gekoppeld, nulcouponobligaties, Credit Linked Notes en gedekte obligaties. De obligaties worden aangehouden in ‘lokale’ valuta en niet afgedekt naar EUR of USD.

Het fonds belegt in ongeveer 200 verschillende obligaties met grotere posities in Staatsobligaties van Polen, Mexico, Indonesië, Zuid-Afrika, Uruguay en Roemenië. Het zwaartepunt van de portefeuille ligt bij obligaties met een looptijd van zeven tot tien jaar. Het grootste gedeelte van de obligaties kent een coupon van 4 tot 8%.

Destijds hebben we dit fonds opgenomen vanwege het gedegen beleggingsbeleid, de duurzame insteek, zeer acceptabele kosten en het goede track-record. Dat is nog steeds van toepassing. Per 7 juni 2023 laat het fonds een rendement zien van +8,08%.

Het fonds verslaat vergelijkbare index zeer ruim, zowel op korte als op lange termijn.

Bron: Morningstar. Rendementen DPAM Emerging Markets tegenover de Categorie (Obligaties Wereldwijd Emerging Markets – Lokale Valuta) en Categorie Index (JPM GBI-EM Global Diversified TR USD)
Bron: Morningstar. Rendementen DPAM Emerging Markets tegenover de Categorie (Obligaties Wereldwijd Emerging Markets – Lokale Valuta) en Categorie Index (JPM GBI-EM Global Diversified TR USD)
Bron: Morningstar. De groei van €1.000 vanaf 2013 van het fonds, de categorie en de categorie index.
Bron: Morningstar. De groei van €1.000 vanaf 2013 van het fonds, de categorie en de categorie index.

Periodiek hebben wij overleg met onze contactpersonen bij DeGroof Petercam. Op basis hiervan en de goede prestaties handhaven wij de posities in dit fonds.

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.