denise-jans-txneG5ZChbU-unsplash

Fonds in de spotlights: Mint Tower Arbitrage Fund

donderdag 10 februari 2022

Door: Patrick Zuijderwijk

Sinds 2017 maakt het Mint Tower Arbitrage Fund deel uit van onze beleggingsportefeuilles. Het fonds valt onder de assetcategorie ‘alternatieve beleggingen’ en is een bijzonder Nederlands fonds, met specifieke karakteristieken. We beleggen al meerdere jaren naar tevredenheid in dit fonds en zien dat er in de laatste maanden, mede door de beweeglijke beurzen steeds meer aandacht is voor alternatieve beleggingen, waaronder het Mint Tower Arbitrage Fund. In het artikel ‘Met hoogtevrees kampende beleggers investeren volop in hedgefondsen’ (Financieele Dagblad van maandag 7-2-2022) wordt het Mint Tower Arbitrage Fund ook genoemd. In onderstaand artikel kijken we wat meer onder de motorkap en naar de achtergrond van het fonds.

Munt toren te Amsterdam. In vroegere tijden werden hier munten geslagen en bewaard.
Munt toren te Amsterdam. In vroegere tijden werden hier munten geslagen en bewaard.

Mint Tower Capital Management is in 2010 opgericht door een team van vier zeer ervaren derivatenhandelaren van ABN Amro bank. Eind 2010 werd het Mint Tower Arbitrage Fonds gelanceerd met hun eigen startkapitaal van 10 miljoen euro. De afgelopen 11 jaar is Mint Tower uitgegroeid tot een gerenommeerd fonds, met op dit moment 40 specialistische medewerkers in Amsterdam en ruim 900 miljoen euro onder beheer.

De gestage groei van het beheerd vermogen is tot stand gekomen door de goede en stabiele performance, waarbij er elk kalenderjaar sinds de start in 2010 een positief rendement behaald is. Het doel van het fonds is het realiseren van een stabiel (met kleine maandelijkse uitslagen) jaarlijks rendement van meer dan 5% gemiddeld na kosten over een periode van 3-5 jaar. Kapitaalbehoud onder vrijwel alle marktomstandigheden speelt daarbij een zeer belangrijke rol. Dat wil zeggen dat het rendement gerealiseerd wordt ongeacht de richting van de aandelenmarkt of de rentemarkt. Mint Tower is dus een zogenaamd ‘absolute return’ fonds met een ‘All Weather’ benadering.

Rendementen van het Mint Tower Arbitrage Fund 2010-2021 (netto, voor beheerkosten Comfort VB, I-Class)
Rendementen van het Mint Tower Arbitrage Fund 2010-2021 (netto, voor beheerkosten Comfort VB, I-Class)

De beleggingsstrategie die Mint Tower hanteert is gericht op het benutten van de kansen die zich voordoen op de wereldwijde markt van opties, ‘volatility’ en converteerbare leningen. ‘Volatility’ oftewel de beweeglijkheid van bijvoorbeeld aandelen of aandelenindices, kan los verhandeld worden, maar zit ook verpakt en verborgen in allerlei financiële instrumenten. Voor Mint Tower zorgt dit voor veel mogelijkheden om te arbitreren en rendement te maken. Het vereist een gedegen kennis, ervaring en investeringen in systemen om dit op een echt markt-neutrale manier te doen. Het voordeel is echter dat deze winstgevende strategieën moeilijk te repliceren zijn door andere partijen en ook niet door computers. Het dagelijks managen en beheersen van de risico’s is een combinatie van ‘Science and Art’. Het minimaliseren van risico is voor het fonds belangrijker dan het maximaliseren van het rendement.

Mint Tower zorgt ervoor dat het fonds in zijn geheel ‘long volatility’ is. Dat wil zeggen dat het fonds profiteert van periodes van marktstress en extreme bewegingen. Veel onrust gaat vaak gepaard met scherpe marktdalingen in aandelen en bedrijfsobligaties en dit drijft de prijs van ‘volatility’ oftewel beweeglijkheid op. De huidige Covid-19 crisis laat dit wederom goed zien.
Om het bovenstaande te bereiken worden er verschillende strategieën en technieken ingezet. Allen zeer specialistisch. In hoofdlijn zijn deze handelsstrategieën in 4 groepen samen te vatten:

  1. Volatility arbitrage. Bijvoorbeeld het benutten van de prijsverschillen tussen opties van individuele bedrijven en de index. Of tussen aandelenindices onderling.
  2. Dividend and volatility arbitrage. ‘Mispricing’ gebeurt hierbij stelselmatig doordat sommige marktdeelnemers totaal andere beleggingsuitgangspunten hebben.
  3. Credit and volatility arbitrage. Aandelenmarkten en credit-markten zijn verbonden met elkaar. Toch kunnen er enorme verschillen in beweeglijkheid voordoen tussen beide markten waarvan geprofiteerd kan worden.
  4. Convertible bond arbitrage. Convertible bonds zijn bedrijfsleningen die eventueel omgezet kunnen worden naar aandelen. In elk van deze leningen zit een optie-element verpakt. Deze kan echter ook afzonderlijk verhandeld worden. Zeer regelmatig vindt er op deze markt mispricing plaats, bijvoorbeeld door grote aanbod- of vraagverstoringen. Dit zorgt voor zeer goede arbitrage mogelijkheden. Wederom maakt het niet uit in welke richting de markt beweegt.

Wat de vier hoofdstrategieën gemeen hebben is dat ze gebruik maken van prijsdiscrepanties, die ontstaan doordat er verschillende marktpartijen actief zijn binnen de individuele marktsegmenten.

Mint Tower maakt rendement door arbitrage op het gebied van volatiliteit over de verschillende marktsegmenten heen. Valuta-, rente-, credit- of aandelenrisico’s worden zo goed als mogelijk uitgeschakeld door deze te ‘hedgen’. Dit resulteert in een performance waarbij de maandelijkse uitslagen vrij gering zijn en waarbij positieve maanden veruit in de meerderheid zijn.

Vergelijking van de netto performance van het Mint Tower Arbitrage Fund met de EuroStox 50 (aandelen)index.
Vergelijking van de netto performance van het Mint Tower Arbitrage Fund met de EuroStox 50 (aandelen)index.

Kortom, de combinatie van strategieën in het Mint Tower Arbitrage Fund biedt investeerders de kans om te beleggen in een alternatief wat daadwerkelijk een ander gedrag heeft dan traditionele aandelen -en obligatie markten en zorgt voor een verlaging van het risicoprofiel van de totale portefeuille. Het fonds heeft in de afgelopen jaren zijn waarde bewezen in de portefeuilles van onze beleggers. Zeker in onzekere tijden bewijst de lage of zelfs negatieve correlatie van het fonds met de aandelenmarkten zijn waarde. Afgelopen week hebben wij weer het jaarlijkse gesprek gehad met de mensen achter het fonds en daarbij werd voor ons wederom bevestigd dat het Mint Tower Arbitrage Fund waarde toevoegt in de portefeuilles.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico’s van beleggen. Dit artikel is niet bedoeld als aanbeveling voor het genoemde fonds.

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.