small caps

Kleine bedrijven, groot rendement?

woensdag 15 mei 2024

In de financiële markten worden bedrijven met een beurswaarde tussen de 300 miljoen en 2 miljard aangeduid als ‘small caps’. Over het algemeen hebben dit soort bedrijven een groot groeipotentieel, maar beleggen in small caps gaat ook gepaard met bepaalde uitdagingen. In dit artikel worden andere de karakteristieken van dit soort bedrijven toegelicht en delen we onze invulling op dit gebied.

Karakteristieken van small caps

Het komt veelvuldig voor dat small caps nog worden geleid door de oprichters of een familie. Hierdoor is de bedrijfscultuur vaak sterk gericht op de lange termijn. Door de relatief kleine omvang zijn dergelijke bedrijven ook beter instaat zich te kunnen aanpassen aan de veranderingen in de markt. Vaak opereren zij in een nichemarkt en zijn er veel groeimogelijkheden. Deze groeimogelijkheden kunnen over het algemeen ook langer vastgehouden worden ten opzichte van grote multinationals, waarbij de groei uiteindelijk consolideert.

Tot slot kunnen small caps worden gezien als interessante overnamekandidaat door een zogeheten strategische partij (bedrijf dat in dezelfde sector actief is) of door een private equity partij. Het is gebruikelijk dat de overnemende partij een bod uitbrengt met een premie ten opzichte van de huidige beurskoers. Als dit bekend wordt in de financiële markten, stijgt de beurskoers ongeveer naar het niveau van het overnamebod en dat is gunstig voor bestaande aandeelhouders. Een duidelijk voorbeeld van een dergelijke gebeurtenis was toen de private equity partij Torqx vorig jaar aankondigde een bod te willen uitbrengen op het beursgenoteerde bedrijf BeterBed, met onderstaand koersverloop van het aandeel BeterBed als gevolg.

Bron: IEX. Koersontwikkeling van het aandeel BeterBed. Voor bekendmaking van het overnamebod van Torqx bedroeg de koers €2,94, de slotkoers van die handelsdag bedroeg €5,75, een stijging van 96%.
Bron: IEX. Koersontwikkeling van het aandeel BeterBed. Voor bekendmaking van het overnamebod van Torqx bedroeg de koers €2,94, de slotkoers van die handelsdag bedroeg €5,75, een stijging van 96%.

Bovenstaande redenen maken duidelijk dat beleggen in small caps een interessante aangelegenheid kan zijn, maar zoals eerder benoemd zijn er ook bepaalde risico’s verbonden bij het beleggen hierin. Over het algemeen hebben small caps een grote financieringsbehoefte en is de financiering vaak gekoppeld aan een variabele rente. Deze combinatie kan als één van de verklaringen worden aangewezen van de mindere prestaties van small caps over de afgelopen jaren, aangezien de kapitaalmarktrentes behoorlijk zijn gestegen. Dit zorgde voor hogere financieringslasten en dat gaat ten koste van de winstgevendheid. De impact van een slechte/mindere economie en marktfluctuaties is groot op deze bedrijven en beleggen in small caps gaat vaak gepaard met een hoge beweeglijkheid.

Daarnaast verwerven private equity partijen een steeds grotere rol in het small cap universum. Vroeger gingen bedrijven naar de beurs om kapitaal op te halen en was dit tevens goed voor de reputatie. Tegenwoordig kleven er echter ook diverse nadelen aan een beursnotering. De bijbehorende kosten daarvan zijn aanzienlijk gestegen en ook zijn de eisen qua wet- en regelgeving veel zwaarder geworden. Door financiering via private equity krijgen bedrijven toch toegang tot kapitaal, zonder te worden geconfronteerd met de lasten van een beursnotering. Dit kan ervoor zorgen dat winstgevende en snelgroeiende bedrijven eerder kiezen voor private equity dan voor een beursnotering.

Waarderingsverschil huidige markt

Ondanks dat de grootte van een bedrijf volgens Nobelprijswinnaars Eugene Fama en onderzoeker Kenneth French één van de drie rendementsdrijvers is op de lange termijn, blijkt dit voor de afgelopen jaren niet geheel van toepassing te zijn. Het waren vooral grote bedrijven die de afgelopen jaren verantwoordelijk waren voor het merendeel van het rendement van de brede markt. Hieruit is vorig jaar de term ‘Magnificent 7’ is ontstaan, refererend aan zeven grote technologiebedrijven met aanzienlijke koersrendementen zoals onder andere Nvidia, Microsoft, Apple en Amazon.

Dit heeft wel als gevolg dat large caps momenteel handelen tegen een hoge waardering. Onderstaande grafiek laat het verschil zien tussen de waardering van de S&P 500 (large caps) en Russell 2000 (small caps). De waardering is uitgedrukt in de 12 maands-toekomstige koerswinstverhouding, tevens afgezet tegen het ‘eigen’ langjarige gemiddelde. Daaruit blijkt dat large caps momenteel 15% boven het gemiddelde gewaardeerd zijn en small caps juist 17% onder het eigen gemiddelde. Met de huidige waardering kan men stellen dat small caps goedkoop zijn en met het vooruitzicht van eventuele renteverlagingen door de centrale banken later dit jaar of begin volgend jaar, zijn er mogelijkheden dat deze onderwaardering op de korte termijn ingelopen gaat worden. Uiteraard zijn andere fundamentele zaken, zoals de omzetgroei en winstgevendheid, hierbij ook van essentieel belang.

Bron: FactSet. Waarderingsverschil van de S&P 500 Index (large caps) en de Russell 2000 Index (small caps) gemeten in 12 maands-toekomstige koerswinstverhouding en het langjarige gemiddelde.
Bron: FactSet. Waarderingsverschil van de S&P 500 Index (large caps) en de Russell 2000 Index (small caps) gemeten in 12 maands-toekomstige koerswinstverhouding en het langjarige gemiddelde.

Onze invulling

Wij zijn echter van mening dat small caps te allen tijde een plek verdienen in een breed gespreide beleggingsportefeuille. Het percentage dat wij in uw beleggingsportefeuille alloceren richting small caps hebben wij evenredig verdeeld tussen een actief fonds van Kempen en een passief fonds van Northern Trust.

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.