image1

Rebalancen: hoe werkt het en waarom is het belangrijk?

vrijdag 11 maart 2022

Door: Gerbert Klop

Door uw portefeuille periodiek te rebalancen of herwegen brengen wij uw beleggingsportefeuille weer in balans. Hoe werkt dat precies?

Rebalancen, ofwel herbalanceren, is niets anders dan het weer in balans brengen van de beleggingsportefeuille wat betreft de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (asset classes). Afhankelijk van uw risicoprofiel is uw beleggingsportefeuille ingericht. In de praktijk betekent dat, dat u voor een bepaald percentage van uw vermogen belegt in aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en beursgenoteerd vastgoed.

image1

Een goede spreiding van beleggingen over verschillende categorieën zal over het algemeen het risico van de portefeuille als geheel verlagen. Maar doordat elk onderdeel van uw portefeuille zijn eigen groei (of daling) kent, kunnen de onderlinge verhoudingen tussen de categorieën over tijd verschuiven. Met rebalancing brengen wij deze verhoudingen weer in orde. Ik neem u mee in een voorbeeld.

Stel dat deze verdeling er op 1 januari als volgt uitziet:

Per 1 januari

Beleggingscategorieper 1 januari procentueel belegdin geld
Aandelen50%50.000
Obligaties40%40.000
Alternatieve beleggingen7,5%7.500
Vastgoed (beursgenoteerd)2,5%2.500
Totaal100%100.000

Rebalancen op 31 december van dat jaar betekent dat de beleggingsportefeuille weer in balans wordt gebracht. Het begint bij het bepalen hoe de actuele procentuele verdeling tussen de beleggingscategorieën is aan het einde van het jaar. Het kan goed zijn dat het overall een prima jaar geweest is, maar dat de verdeling uit de pas gelopen is. In geld is het resultaat bijvoorbeeld na een jaar beleggen als volgt:

Beleggingscategorieper 31 december in geld
Aandelen54.200
Obligaties39.600
Alternatieve beleggingen7.950
Vastgoed (beursgenoteerd)2.750
Totaal104.500

In percentages ziet het er als volgt uit:

Beleggingscategorieper 31 december in geldprocentueel belegd
Aandelen54.20051,9%
Obligaties39.60037,9%
Alternatieve beleggingen7.9507,6%
Vastgoed (beursgenoteerd)2.7502,6%
Totaal104.500100%

Wij willen graag de procentuele verdeling over de asset classes herstellen zoals die aan het begin van het jaar was. Dit betekent dat er aandelen, alternatieve beleggingen en vastgoed verkocht moeten worden en dat obligaties bijgekocht moeten worden.

Beleggingscategoriein geld per 31 decemberprocentueel per 31 decembergewenst percentagegewenst in geldKopen of verkopen
Aandelen54.20051,9%50%52.2501.950 (V)
Obligaties39.60037,9%40%41.8002.200 (K)
Alternatieve beleggingen7.9507,6%7,5%7.840110 (V)
Vastgoed (beursgenoteerd)2.7502,6%2,5%2.610140 (V)
Totaal104.500100%100%104.5000

Wij brengen de portefeuilles normaal gesproken één keer per kwartaal in balans. Uitzondering hierop kan een (extreem) goed kwartaal zijn in een bepaalde beleggingscategorie. Dan is het verstandig om de winst tussentijds af te romen en te verdelen over de andere categorieën. In het geval van een (extreem) slecht kwartaal in een bepaalde categorie zal juist worden bijgekocht ten laste van de andere categorieën.

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.