Gerbert

Update over een tweetal beleggingsfondsen (deel 2)

vrijdag 8 december 2023

Hierbij willen wij u een update geven over twee beleggingsfondsen die bij veel, maar niet alle, klanten van Comfort Vermogensbeheer een plaats hebben in hun effectenportefeuille.

Phoenix Fund

Voor veel klanten van ons kantoor beleggen we in het Van Lanschot Kempen (voorheen Hof Hoorneman) Phoenix Fund. Alleen de klanten met een offensief risicoprofiel (90% aandelen) beleggen niet in het Phoenix Fund.

Dit fonds is gespecialiseerd in het beleggen in schuldpapier van in nood verkerende overheden en bedrijven. Wij scharen het fonds onder de categorie alternatieve beleggingen / Hedge fondsen en het fonds heeft relatief veel belegd in obligaties van de in 2013 genationaliseerde SNS Bank. Inmiddels heeft de overheid de compensatie aan de obligatiehouders uitbetaald.

Een deel van de (groot)aandeelhouders van het Phoenix Fund heeft echter in een eerder stadium aangegeven om (een deel) van hun aandelen te gaan verkopen, zodra de compensatie door het fonds zou zijn ontvangen. De omvang van het fonds zou daardoor (flink) kleiner worden en zelfs te klein worden, dat heeft het management doen besluiten om een bijzondere aandeelhoudersvergadering (BAVA) uit te schrijven met als stempunt de opheffing van het fonds. Op 13 november hebben de aandeelhouders dan ook besloten tot ontbinding van het fonds. Op 15 december zal een dividenduitkering plaatsvinden en op 21 december volgt een grote uitkering. De slotuitkering wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2024.

We kijken terug op een langjarig aandeelhouderschap van het fonds met zeer goede rendementen. Het fonds laat dit jaar een rendement zien van 25% en heeft ook sinds de start in 2007 een rendement van bijna 25% per jaar laten zien.

Arcona Property Fund

Op 20 december zal het Arcona Property Fund een bijzondere aandeelhoudersvergadering houden. Namens Comfort Vermogensbeheer zal een van de vermogensbeheerders daarbij aanwezig zijn.

Het fonds zal tijdens de vergadering een update geven over het voorgenomen reverse bookbuilding programma. Dit houdt in dat beleggers hun aandelen kunnen aanbieden tegen een bepaalde prijs en dat het fonds (in dit geval Arcona) deze overneemt. Tevens zal een voorstel met betrekking tot de strategie voor de toekomst worden toegelicht.

De intrinsieke waarde per aandeel is € 11,55 (per 12 oktober 2023). Deze waarde is gebaseerd op de individuele waarde van de onderliggende vastgoedobjecten. De huidige beurskoers schommelt de afgelopen maanden tussen € 4,50 en € 5,50. Er wordt echter nauwelijks gehandeld in het fonds.

Comfort Vermogensbeheer blijft actief betrokken bij de ontwikkelingen van het fonds.

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.