giulia-may-8JFMYz-a8Xo-unsplash

Update over twee beleggingsfondsen

vrijdag 14 juni 2024

Hierbij willen wij u een update geven over twee beleggingsfondsen die bij veel, maar niet alle, klanten van Comfort Vermogensbeheer een plaats hebben in hun effectenportefeuille.

Phoenix Fund

Voor veel klanten van ons kantoor beleggen we in het Van Lanschot Kempen (voorheen Hof Hoorneman) Phoenix Fund. Alleen de klanten met een offensief risicoprofiel (90% aandelen) beleggen niet in het Phoenix Fund.

Sinds 13 november 2023, toen door de aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van het fonds over te gaan, is het management bezig om de beleggingen van het fonds te gelde te maken. Gezien het karakter van het fonds, beleggen in schuldpapier van in nood verkerende overheden en bedrijven, kan het soms lang duren voor er een koper is gevonden. Maar zelfs als er een koper is gevonden kan het enige tijd in beslag nemen voordat een transactie is afgewikkeld.

Op dit moment resteren enkele beleggingen waarvoor het verkoopproces nog niet is afgerond. Het management is in gesprek met verschillende partijen om dit goed af te handelen. Dit duurt helaas langer dan oorspronkelijk verwacht en het is mogelijk dat dit nog enkele maanden in beslag kan nemen. De doelstelling is het fonds definitief te sluiten voor eind december 2024.

Daarom heeft het management besloten om nog een tussentijdse uitkering te doen ter grootte van circa € 7,53 per aandeel en die heeft op 31 mei plaatsgevonden. Er resteert nu nog ongeveer € 0,98 per aandeel.

Arcona Property Fund

Op 26 juni zal het Arcona Property Fund haar jaarlijkse aandeelhoudersvergadering houden. Namens Comfort Vermogensbeheer zal een van de vermogensbeheerders daarbij aanwezig zijn.

Het fonds zal tijdens de vergadering een update geven over het voorgenomen reverse bookbuilding programma. Dit houdt in dat beleggers hun aandelen kunnen aanbieden tegen een bepaalde prijs en dat het fonds deze overneemt. Tevens zal een voorstel met betrekking tot de strategie voor de toekomst worden toegelicht.

Bron: Annual Report 2023 van Arcona. Boyana Residence in Sofia, Bulgaria
Bron: Annual Report 2023 van Arcona. Boyana Residence in Sofia, Bulgaria

Gisteren, donderdag 13 juni, heeft Arcona een persbericht gepubliceerd over de verkoop van een deel van de vastgoedportefeuille voor EUR 12 miljoen. Per ultimo 2023 was het fonds circa EUR 84 miljoen groot. De verkopen zijn gedaan op of iets boven de taxatiewaardes en zullen naar verwachting in het derde kwartaal worden afgerond.

Daarnaast zal de directie de komende maanden verder gaan met de verkoop van vastgoed in o.a. Polen en de voorwaarden creëren om andere substantiële vastgoedobjecten aan de markt aan te bieden.

De intrinsieke waarde per aandeel is € 10,91 (per 31 maart 2024). Deze waarde is gebaseerd op de individuele waarde van de onderliggende vastgoedobjecten. De huidige beurskoers is circa € 5,50 en schommelt dit jaar tussen € 4,50 en € 6,00. Er wordt echter niet veel gehandeld in het fonds.

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.