2024

Vooruitblik 2024 (en verder)

vrijdag 12 januari 2024

Krijgt het mooie beleggingsjaar 2023 een vervolg in 2024? Dat is de vraag die veel klanten ons stellen. De eerste werkdagen van het jaar zijn de beurzen gestart met de handrem erop. Het lijkt erop dat beleggers druk bezig zijn om hun iets te enthousiaste verwachtingen over renteverlagingen in 2024 te temperen.

Inflatie, rente en obligaties

De inflatie is het afgelopen jaar flink gedaald. De verwachtingen zijn dat de inflatie in 2024 verder zal dalen, mede door zwakke economische ontwikkelingen. Gemiddeld genomen verwachten veel macro-economen dat het risico op een recessie beperkt is en wordt er een lage wereldwijde economische groei voorzien.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nederlandse inflatieontwikkelingen vanaf 2018 tot heden.
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nederlandse inflatieontwikkelingen vanaf 2018 tot heden.

De beleidsrente in de VS is door de FED het afgelopen jaar stapsgewijs verhoogd naar een bandbreedte van 5,25% - 5,5%. Beleggers hebben de verwachting dat de FED de beleidsrente eind 2024 heeft verlaagd naar een bandbreedte van 3,5% - 3,75% en dat ligt 175 basispunten onder het peil van nu. De beleidsmakers van de FED spreken de verwachting uit dat de rente in totaal met 75 basispunten verlaagd zal worden in 2024.

Ook voor Europa is de consensus van de markt dat er een aantal renteverlagingen doorgevoerd gaan worden in 2024, waardoor de ECB-rente van 4% naar 2,25% zal gaan. Een mogelijke eerste renteverlaging kan al in maart 2023 plaatsvinden, maar dit zal afhangen van vele economische data.

De korte rente is nog steeds hoger dan de lange rente (in beleggerstermen heet dit een inverse yield curve), waardoor beleggen in kortlopende obligaties interessanter is dan langlopende obligaties. We verwachten een daling van de korte rente en een normalisering van de rentecurve.

Aandelen

Bij een verwachte rentedaling is een licht hogere waardering voor aandelen mogelijk. Ondanks een vertraging in economische groei, kunnen bedrijfswinsten meegroeien met de inflatie. Bij stijgende bedrijfswinsten in 2024 en 2025 én de bereidheid van beleggers om meer te betalen voor aandelen, liggen stijgende koersen en rendementen in de lijn der verwachting.

In onderstaande grafiek ziet u dat de waardering (koers/winstverhouding) van aandelen wereldwijd fractioneel boven het langjarig gemiddelde ligt.

Bron: JPMorgan. Guide to the markets Q1 2024. Huidige koers/winstverhoudingen aandelen wereldwijd liggen iets boven het langjarig gemiddelde.
Bron: JPMorgan. Guide to the markets Q1 2024. Huidige koers/winstverhoudingen aandelen wereldwijd liggen iets boven het langjarig gemiddelde.

Als we inzoomen op de waarderingen per regio dan zien we wel verschillen ten opzichte van elkaar, maar ook ten opzichte van ieders langjarige gemiddelde.

Bron: JPMorgan. Guide to the markets Q1 2024. Huidige en historische waardering van verschillende regio's.
Bron: JPMorgan. Guide to the markets Q1 2024. Huidige en historische waardering van verschillende regio's.

In ons beleggingsbeleid hebben we in de categorie aandelen een lichte voorkeur voor de regio’s EM (opkomende markten) en China vanwege de lage(re) waardering.

Trends en thema’s

Zal de AI (Artificiële Intelligentie) trend ook op de beurs verder doorzetten en wederom voor de hoogste rendementen gaan zorgen of zal de beurs breder gedragen worden en zullen meer aandelen (ook uit andere sectoren en kleiner van formaat) ook een mooie stijging laten zien? Wij gaan vooralsnog uit van het laatste en zien ook voldoende kansen in bijvoorbeeld de sector biotechnologie / gezondheidszorg.

Verwachtingen diverse banken en fondsenhuizen

Voor de S&P 500 lopen de verwachtingen wat betreft de eindstand ultimo 2024 nogal uiteen. De huidige stand van de index van de 500 grootste Amerikaanse ondernemingen is ongeveer 4.720 (8 januari). Zakenbank JPMorgan verwacht aan het eind van het jaar een stand van 4.200 (minus 11%) en Wall Street veteraan Ed Yardeni (Voorzitter Yardeni Research) juist een stand van 5.400 (plus 14%). De gemiddelde verwachting is een eindstand van 4.861 en dat behelst ‘maar’ een plus van 3%.

Veel analisten gaan uit van een gemiddeld rendement van 8 tot 9%, maar de praktijk leert ons dat dit gemiddelde rendement maar zelden gerealiseerd wordt. De werkelijke jaarlijkse rendementen zullen met name buiten dit gemiddelde liggen. Deze grafiek toont dat mooi aan voor de S&P 500 over de afgelopen 100 jaar.

Bron: True Insights. ‘Gemiddelde’ rendementen komen zelden voor.
Bron: True Insights. ‘Gemiddelde’ rendementen komen zelden voor.

Dollar/Euro

Voor de dollar ten opzichte van de euro, zien veel analisten een verdere verzwakking van de dollar vanwege de forse verwachte renteverlagingen door de Federal Reserve.

Wat kan roet in het eten gooien

Een aantal zaken of gebeurtenissen kunnen er (ook) dit jaar voor zorgen dat de financiële markten anders gaan reageren dan gehoopt. Momenteel spelen er diverse geopolitieke spanningen en bij escalatie daarvan kan dat een (kortstondig) effect hebben op de financiële markten. Protectionisme is ook een factor die al langer een rol speelt. Dit houdt in dat overheden maatregelen invoeren om ‘hun eigen’ economie/industrie te beschermen, dat ongunstig is voor de globalisering en de wereldeconomie. In november zullen in de VS de verkiezingen voor een nieuwe president worden gehouden en dat kan voor de grootste economie ter wereld het een en ander teweegbrengen. In China is de vastgoedsector al langer een probleem en de vraag blijft hoe dat gaat aflopen. Maar ook de regelmatig opspelende ijzeren greep van de Chinese overheid in een aantal sectoren is een factor om rekening mee te houden.

Invulling portefeuilles

Vanwege de flink gestegen rente op obligaties hanteren wij momenteel een lichte overweging van obligaties en een lichte onderweging van de alternatieve beleggingen en de liquiditeiten. De yield (rendement) van obligaties ligt momenteel namelijk hoger dan het geprognotiseerde rendement van de alternatieve beleggingen.

Ons beleggingsbeleid ziet er dan als volgt uit:

​AandelenNeutraal
ObligatiesLicht overwogen
Alternatieve beleggingenLicht onderwogen
VastgoedNeutraal
Liquiditeitenonderwogen

Tot slot

We kijken optimistisch uit naar 2024 en houden u via onze nieuwsbrieven op de hoogte van het reilen en zeilen op de financiële markten. Namens het hele Comfort-team wensen wij u en uw dierbaren een voorspoedig, gezond en succesvol jaar toe!

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.