Guido

Waarderingen in perspectief

vrijdag 8 maart 2024

De laatste weken vragen klanten of potentiële klanten weleens aan ons of de beurzen niet te ver opgelopen zijn. Met name de forse stijgingen van Tech-aandelen spreken tot de verbeelding. Hierbij wordt weleens voorbijgegaan aan het feit dat in 2022 juist deze aandelen flink daalden en dat deze bedrijven hoge marges laten zien en forse winst per aandeel-stijgingen.

Start van 2024

Diverse aandelenindices hebben een recordstand bereikt en tot op heden is de start van 2024 positief te noemen. Economieën blijven goed presteren (vooral de VS), vele bedrijfscijfers zijn beter dan verwacht en de centrale banken lijken de inflatie te kunnen beteugelen met hun renteverhogingen. Met daarnaast de stormachtige ontwikkelingen rondom Artificial Intelligence is het huidige beurssentiment te verklaren. In 2023 waren het vooral de Magnificent 7 die van grote invloed waren op het algemene sentiment op de financiële markten en deze aandelen presteerden fors beter dan de brede S&P 500.

Kijken we naar het jaar 2022, dan zien we juist dat de aandelen die samen de Magnificent 7 vormen fors in waarde waren gedaald. De oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, een hoge inflatie en de vele renteverhogingen van de centrale banken waren in dat jaar de onderwerpen die vooral het negatieve sentiment bepaalden. De S&P 500 daalde dat jaar met 14,20%, maar alle aandelen van de Magnificent 7 (flink) meer. Dit met Tesla en Meta (voorheen Facebook) als negatieve uitschieters met respectievelijk -62,74% en -61,88%.

Met de koersrendementen van beide jaren gecombineerd kan er geconcludeerd worden dat enkel Nvidia, Microsoft en Apple een beter koersrendement hebben behaald dan de S&P 500. De omzet- en winstcijfers van de Magnificent 7 zijn in de afgelopen twee jaren juist behoorlijk gestegen en daarmee zijn deze aandelen zelfs aantrekkelijker gewaardeerd dan begin 2022. De vooruitzichten van deze bedrijven blijven gemiddeld genomen erg sterk. Deze Amerikaanse bedrijven hebben een grote weging in onze wereldwijde aandelenbeleggingen, zoals de iShares MSCI World ESG ETF en het Cardano Global Equity Index fund.

Verdieping Nvidia

Wellicht het meest tot de verbeelding sprekend zijn de ontwikkelingen bij Nvidia. Vrijwel iedere belegger keek uit naar 21 februari, het moment dat Nvidia haar cijfers ging publiceren. De koers van dé grootste chipproducent ter wereld steeg voorafgaand aan de cijfers al met 40% ten opzichte van begin dit jaar. De verwachtingen waren in ieder geval hooggespannen. Deze verwachtingen overtrof Nvidia ruimschoots, gezien de koersstijging van 16,40% op één dag. In absolute getallen bedroeg dit $277 miljard en dit gaat de geschiedenisboeken in als grootste koersstijging in één dag ooit. Om dit in perspectief te plaatsen: de waardestijging in één dag van Nvidia is meer dan de totale beurswaarde van Shell en het Bruto Binnenlands Product (BBP) van Portugal.

Nvidia realiseerde een omzet van $22,10 miljard over het 4 kwartaal van 2023, een stijging van 265% ten opzichte van hetzelfde kwartaal één jaar eerder. De nettowinst bedroeg in Q4 van 2022 nog $1,41 miljard en dit is gestegen naar $12,29 miljard in het laatste kwartaal van 2023, een stijging van 768% (!). Over heel 2023 bedroeg de omzet $60,92 miljard en de nettowinst $29,76 miljard. Om weer in termen van perspectief te praten: de nettomarge in 2023 is hoger dan de totale omzet in 2022 (deze bedroeg $26,97 miljard).

De activiteiten van Nvidia zijn op te delen in vier divisies, de automotive en professionele visualisatie blijven relatief klein en zijn verantwoordelijk voor zo’n 4% van de omzet. De gaming divisie, die tientallen jaren de kernactiviteit was van het bedrijf, heeft een omzetbijdrage van 17%. Het overige deel van de omzet wordt gerealiseerd door de snelgroeiende datacenter divisie. De prijs van het vlaggenschip van Nvidia, de H100 GPU chip, ligt naar schatting tussen de $30.000 en $40.000. Deze geavanceerde chips zijn benodigd voor het trainen van AI-modellen.

Het bedrijf heeft de meewind van twee grote trends, namelijk dat reeds bestaande datacenters overgaan van CPU’s naar GPU’s, aangezien deze chips vele malen beter zijn. De tweede trend is dat wereldwijde bedrijven en overheden een ‘eigen’ chipproductie willen opzetten en daarvoor nieuwe AI-fabrieken gebouwd moeten worden. Het bedrijf spreekt de verwachting uit dat deze trends voor de komende vijf jaar zullen leiden tot een verdubbeling van de datacenterinfrastructuur in de wereld, dat vervolgens marktkansen van honderden miljarden zal vertegenwoordigen. Samenvattend kunnen we stellen dat de koersen weliswaar hard zijn opgelopen, maar dat de ontwikkelingen dit ook rechtvaardigen. In termen van koers-winstverhoudingen vinden we dat deze redelijk te noemen zijn, in combinatie met het verwachte groeipad. Natuurlijk kan het groeipad mee- of tegenvallen. Beleggen is dynamisch en bij een veranderende omgeving kan een andere positionering horen.

Bron: FactSet. De toekomstige koers/winst verhoudingen (over 12 maanden) van de Magnificent 7
Bron: FactSet. De toekomstige koers/winst verhoudingen (over 12 maanden) van de Magnificent 7

En de wereldindex

Om in een breder perspectief waarderingen van aandelen te plaatsen hierbij de grafiek van de Wereldindex (MSCI ACWI TR-EUR). De wereldindex die Comfort Vermogensbeheer gebruikt in onze rapportages is de All Country World Index, gemeten in EUR. Deze index omvat aandelen uit 23 landen uit de Ontwikkelde markten en 24 landen uit de Opkomende Markten. De index bestaat momenteel uit 2919 verschillende aandelen, waarmee in ongeveer 85% van het gehele wereldwijde belegbare spectrum wordt belegd. In de grafiek kunnen we zien dat deze index recent hoger staat dan de oude top van eind 2021. Echter sinds deze periode zijn de gecombineerde winsten van de aandelen waaruit de index bestaat zeer fors gestegen.

Bron: Investing.com. De koersontwikkeling van de MSCI ACWI
Bron: Investing.com. De koersontwikkeling van de MSCI ACWI

Het is voor beleggers weleens verleidelijk om ‘winsten veilig te willen stellen’ of te denken ‘zo kan het niet doorgaan’. Een groot aantal academische onderzoeken tonen juist aan dat dit vaker wel dan niet kapitaalvernietiging betekend en dat timen niets kan toevoegen. Er zijn altijd wel redenen te bedenken waarom aandelen zouden moeten dalen, toch stijgen ze vaak juist dan nog door. Onze positionering op aandelen is en blijft neutraal: we vinden de waarderingen redelijk in combinatie met verwachte winstgroei.

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.