precondo-ca-OlSGcrLSYkw-unsplash

Wijziging in de portefeuilles

vrijdag 6 oktober 2023

In april van dit jaar hebben we de categorie Obligaties verhoogd naar licht onderwogen (minus 5% ten opzichte van de strategische weging). Daarna zijn de rentes nog verder opgelopen en het lijkt ons een goed moment om ook de volgende stap te zetten. Met deze stap krijgen obligaties een neutrale weging in de portefeuilles. De weging van de categorie Alternatieve beleggingen zullen we verlagen, waarmee deze tevens op neutraal komt.

Achtergrondinformatie

Met het bijkopen van obligaties willen we profiteren van de hoge rentes, die obligaties momenteel bieden. Centrale Banken hebben na de kredietcrisis in 2008 de beleidsrentes in rap tempo verlaagd richting de 0% en zijn daarnaast obligaties gaan opkopen in de markt. Dit met als reden om de economische groei te stimuleren en de insteek om de inflatie naar het gewenste percentage van 2% te krijgen.

In de onderstaande grafiek is de inflatieontwikkeling in Amerika (Europa laat grotendeels hetzelfde beeld zien) te zien vanaf begin 2008. De eerste grote daling is zoals gezegd na de kredietcrisis en daarna zijn Centrale Banken stevig aan de slag gegaan met het stimuleren van de economie. In de periode daarna is te zien dat de inflatie zich in een bepaalde bandbreedte beweegt, maar redelijk in de buurt bij de 2% blijft. Vanaf 2021 stijgt de inflatie echter aanzienlijk en hiervoor zijn meerdere oorzaken te benoemen. De verstoringen in de toeleveringsketens tijdens corona (en de daaropvolgende mismatch met vraag en aanbod na heropening van de economieën), de oorlog in Oekraïne en een groeiende geldhoeveelheid door het ruime monetaire beleid van Centrale Banken zijn allen aanjagers voor de inflatie.

Bron: HomeFinance.nl. De inflatieontwikkeling in Amerika vanaf 1 januari 2008 tot heden
Bron: HomeFinance.nl. De inflatieontwikkeling in Amerika vanaf 1 januari 2008 tot heden

Draai Centrale Banken

Ook de Centrale Banken zagen de inflatie behoorlijk stijgen en moesten hierop acteren. Het opkopen van obligaties werd stopgezet en er volgden meerdere renteverhogingen. De FED (Amerika) heeft de rente verhoogd naar een bandbreedte van 5,25% tot 5,50% en de ECB (Europa) heeft de rente verhoogd naar 4%. De rentevergoeding die beleggers vervolgens eisen op obligaties ging inherent ook omhoog.

In de onderstaande grafiek ziet u de rentevergoedingen die beleggers ontvangen bij staatsobligaties van Nederland met verschillende looptijden. Traditioneel gezien liggen de rentes op obligaties met een lange looptijd hoger, omdat men hun geld voor een langere periode wegzet. Voor de onzekerheid in de toekomst en het lang niet bij hun geld kunnen, eist de belegger dan een hogere vergoeding. In de huidige situatie wordt de belegger niet gecompenseerd voor de lange looptijd, aangezien de rentepercentages voor kortlopende obligaties vergelijkbaar zijn of zelfs hoger liggen. Kortlopende obligaties hebben naar onze mening dus ook een betere risico/rendementsverhouding ten opzichte van langlopende obligaties.

Bron: Investing.com. De rentes op Nederlandse staatsobligaties van verschillende looptijden
Bron: Investing.com. De rentes op Nederlandse staatsobligaties van verschillende looptijden

De tafelberg-rente

Voorheen was de consensus dat na de recente rentestijgingen van de Centrale Banken, in 2024 al de eerste renteverlagingen doorgevoerd konden gaan worden. Deze verwachtingen worden momenteel steeds verder afgezwakt, aangezien economieën toch redelijk blijven presteren (vooral die van Amerika) en de inflatie ook langer hoger blijft. Er wordt zelfs gesproken over de zogenaamde tafelberg-rentevooruitzichten, waarbij de rentes voor een langere periode hoog (en gelijk) blijven. Hierbij wordt gerefereerd aan de tafelberg in Zuid-Afrika.

De tafelberg in Zuid-Afrika, de ‘vlakke’ berg refereert aan een hoge rente die een lange periode gelijk zal blijven.
De tafelberg in Zuid-Afrika, de ‘vlakke’ berg refereert aan een hoge rente die een lange periode gelijk zal blijven.

Concrete wijzigingen in de portefeuille

De posities in de beleggingen Mint Tower Arbitrage en Savin Multi-Strategy Arbitrage hebben we deels afgebouwd. Deze alternatieve beleggingen hebben last van de lage volatiliteit in de huidige markt. Ook bouwen we de positie in het obligatiefonds van Dimensional wat af. Met het bovenstaande verhaal in achterhoofd, wetende wat de yields (=rendement) op huidige obligatiebeleggingen zijn, hebben we gekozen om de iShares Core Global Aggregate bond ETF aan te kopen. In dit fonds is $7,3 miljard dollar belegd en heeft lage kosten van 0,10%. Deze ETF heeft 13.038 beleggingen over de hele wereld, waarvan 2/3 staatsobligaties en 1/3 bedrijfsobligaties. Van de onderliggende beleggingen is 54,25% geclassificeerd als AAA & AA (hoge kwaliteit). Met deze toevoeging is de yield van de totale portefeuille 5,19 en de duratie 5,03. Hiermee zijn we qua looptijd iets korter gepositioneerd ten opzichte van de brede markt, maar hier voelen wij ons comfortabel bij.

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.