Change

Wijzigingen portefeuilles

donderdag 6 april 2023

In de afgelopen maanden is de rente op de financiële markten flink gestegen. Wij hebben daarom besloten om de categorie Obligaties te verhogen ten koste van de categorie Alternatieve beleggingen. Zodoende willen we profiteren van de hoge rentes, die obligaties momenteel bieden. We geven wel de voorkeur aan relatief kortlopende obligaties met een looptijd tussen nul en drie jaar, want die bieden ongeveer hetzelfde rendement als de langer lopende obligaties met tevens een lager risico.

Ook geven we de voorkeur aan bedrijfsobligaties boven staatsobligaties. Door obligaties bij te kopen verminderen wij de onderweging van de categorie naar licht onderwogen (min 5% ten opzichte van de strategische weging). In de komende maanden willen wij de weging van Obligaties verder verhogen naar een neutrale weging.

Bron: investing.com. Rendementen zijn het hoogst op de korte termijn, terwijl in een normale situatie de rendementseis voor het lang uitlenen van geld hoger is.
Bron: investing.com. Rendementen zijn het hoogst op de korte termijn, terwijl in een normale situatie de rendementseis voor het lang uitlenen van geld hoger is.

In verband met het hanteren van een ‘core & satellite’ strategie bij de categorie Aandelen (zie onze nieuwsbrief van februari), zullen wij een aantal wijzigingen in de portefeuilles gaan doorvoeren. Hierbij krijgen de core beleggingen een hogere weging. Dit zijn breed gespreide wereldwijde beleggingen, met lage onderliggende kosten. De satellites zijn thematische/specifieke beleggingen waarvan wij denken, dat ze beter gaan presteren dan de brede markt.

Door in een aantal breed gespreide trackers en indexfondsen te beleggen, kunnen we tevens het aantal verschillende beleggingen verlagen zonder aan spreiding in te boeten. Het komt volgens ons de overzichtelijkheid van de portefeuilles ten goede. Op deze manier stellen wij een portefeuille voor u samen met een goede risico/rendement verhouding.

Ook verlagen we door te kiezen voor goedkopere trackers en indexfondsen de totale kosten van de portefeuilles.

De verkopen

In de categorie Alternatieve beleggingen verkopen we één fonds volledig en schaven we een deel van een ander fonds af. Omdat we minder in langlopende obligaties willen beleggen verkopen we één van de Xtrackers met inflatie gerelateerde staatsobligaties.

Bij de Aandelen verkopen we een aantal fondsen waaronder de VanEck Gold Miners ETF. Deze ETF belegt in bedrijven met activiteiten gerelateerd aan fysiek goud. In de portefeuilles hadden wij een allocatie richting goud en zilver. Grondstoffen verdienen zeker hun plek in de portefeuilles, maar dan wel met een bredere diversificatie door middel van het fonds van BakerSteel Electrum Fund (zie onze nieuwsbrief van februari).

Gerbert

De aankopen

We kopen een tracker van iShares die belegt in bedrijfsobligaties met een korte looptijd van gemiddeld 1,5 jaar en een verwacht rendement van ongeveer 3,6%.

En in de plaats van de inflatie gerelateerde staatsobligaties met een lange looptijd kopen we een tracker met kortlopende ‘gewone’ staatsobligaties.

In de categorie Aandelen verhogen we een aantal posities van wereldwijde trackers en indexfondsen. Ook kopen we een fonds van Northern Trust dat belegt in relatief kleine beursgenoteerde ondernemingen en een fonds van Actiam dat belegt in opkomende landen. Indien u een verdere toelichting wil op de wijzigingen, nodigen wij u uit contact op te nemen met uw adviseur.

Bekijk meer actualiteiten

Volg nu de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Comfort Vermogensbeheer heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en is aangesloten bij de Beleggerscompensatieregeling (BCR), het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en Dutch Securities Institute (DSI).

RISICO'S VAN BELEGGEN: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel van) uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u zich door ons laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen.